Въздухоплътността – ключов елемент в системата “Перфектния скатен покрив” на Isover

Когато говорим за въздухоплътност, първо трябва да си изясним защо тя е толкова важна. Има няколко причини за това. На първо място е енергийната ефективност. Например, при пасивна къща, където стандартът за нуждата от отопление и охлаждане – 15 kWh/m²a е спазен, неконтролираният и нежелан въздушен поток увеличава енергийното потребление до 20 kWh/m²a.

Сравнение на топлинните потребности на различни стандартни домове
стара реставрирана къща ~300 kWh/m²a
средна къща преди 1980 ~100 kWh/m²a
ниско-енергийна къща ~50 kWh/m²a
Изовер Мулти-комфортна (пасивна) къща ≤15 kWh/m²a
неконтролирана топлинна загуба ≤20 kWh/m²a

Следва да обърнем внимание на топлинния комфорт и защитата на сградната конструкция. Нужно е да се вземе под внимание факта, че влагата намалява топлинните характеристики на изолацията с 1/6. И не на последно място, въздухоплътността е здраве. Външният въздух може да внесе потенциално опасни частици – полени, плесени, гъбички и др. От друга страна вътрешният въздух може да бъде замърсен от остарели консерванти на дървесината. Затова въздухоплътната сградна обвивка и вентилационната система, изградени по модерни стандарти и изисквания, осигуряват здравословна среда за живеене.

Следва въпросът как да проектираме правилно въздухоплътна сграда? Ето къде са критичните места, на които трябва да обърнем сериозно внимание:

Херметичност

Структурни течове

Връзки между стена (фасада) и под.

Връзки около врати прозорци.

Сервизни течове

Електрически инсталации.

Отвори в сградата.

Трябва добре да се определят позициите на въздухоплътния слой при различните видове конструкции:

– Масивна конструкция с външна изолация:

Вътрешна мазилка, под, таван, прозорци и врати.

– Масивна конструкция с вътрешна изолация:

За да се предпази от повреда изолационният материал, въздухоплътният слой трябва да бъде от вътрешната топла страна на конструкцията или топлоизолационния материал.

– Дървена конструкция:

Въздухоплътният слой трябва да бъде от вътрешната топла страна на конструкцията + пародифузен (вятърозащитен) слой от външната страна.

Vario е най-модерната система на Сен-Гобен Изовер за справяне с влагата и херметичността на помещението. Тя комбинира висококачествена мембрана с инсталационни аксесоари (ленти и лепила) и стъклена вата с добра топлопроводност (ламбда). Със световен патент и доказани характеристики в цяла Европа, системата Vario е специално разработена, за да защитава дървените конструкции от продължителното въздействие на влагата в сградите и да подобри херметичността на помещенията. Vario отговаря на сегашните и по-важно, на бъдещите изисквания за здравословна среда за живеене.

Мембраната Vario KM Duplex на Сен-Гобен Изовер е нов тип паробариера, интелигентна като човешката кожа. Тя променя своята структура според нивото на влажност.

Паропропускливостта ѝ зависи от влажността на околната среда. Тъй като влажността на сградите е по-висока през лятото, отколкото през зимата, това води до по-големи нужди за изсушаване на конструкциите през топлите периоди. През зимата, когато въздухът в сградите е по-топъл от този навън, водните изпарения попадат в неизолирания покрив или в стените. Това може да причини разрушителни ефекти върху дървото, като появата на мухъл и плесен.

Монтажът на системата Vario спира достъпа на водни пари, като автоматично реагира на климатичните условия и затваря порите си. През лятото обаче, когато температурата се покачи, системата Vario извършва обратното действие като отваря порите си и пропуска задържаните вътре водни пари, като така осигурява естественото подсушаване на конструкцията. В резултат на това можем да бъдем сигурни, че дървените конструкции ще останат сухи и така важните дървени компоненти ще бъдат защитени до живот.

Умната паробариера Vario KM Duplex образува въздухонепроницаемост на сградната обвивка, като предпазва от нежелано проникване на въздух. Защитава от мухъл и плесен, като намалява акумулирането на влага. Vario KM Duplex осигурява херметичност на въздуха във всички помещения. Непрекъснато нарастващо условие и основно изискване към строителите и архитектите в момента е постигането на устойчиви в дългосрочен план жилища.

Защо е необходима защита от влагата?

Вътре в сградите хората, животните и растенията непрекъснато отделят влага. През студените месеци на годината температурата вътре в сградите е по-висока от тази навън.

Влагата излиза навън заедно с топлия въздух през фуги, пукнатини и други отвори. Влагата кондензира в сградната конструкция. Неконтролираното проникване на влага уврежда масивните и леките конструкции. Това може да се избегне, ако сградната обвивка е херметично затворена, т.е. въздухоплътна.

Vario KM Duplex

– 1 mm дупчица може да пропусне навътре в конструкцията до 360 g/m² вода на ден.

– Когато имаме  въздухоплътност, максимум 1 g/m² вода на ден преминава в конструкцията.

Лято – висока влажност и температура Зима – ниска влажност и температура

Молекулярната структура се променя (отваря), като намалява дифузното съпротивление до само 0.2 m (Vario KM) или 0.3 m (Vario KM Duplex UV). Молекулярната структура на мембраната се променя (затваря), като увеличава дифузното съпротивление на Vario KM/Vario KM Duplex UV до 5 m.
Проникналата в конструкцията влага сега може да излезе, предпазвайки сградата от повреди. Това предотвратява влагата от стаите да проникне в конструкцията.

Vario предотвратява скъпите повреди на сградата. В случай, че конструкцията притежава паробариера, както от вътрешната, така и от външната страна, влагата в нея не може да се изпари. Това ще доведе до сериозни повреди в конструкцията: мухлясване и гниене на дървения материал. Причина: влагата няма къде да отиде – тя не може да се изпари нито навън, нито навътре към помещенията.

При система Isover Vario имаме координирани решения за въздухоплътност и защита от влага.

Три стъпки на въздухоплътност:
1. Vario KM Duplex UV се инсталира от вътрешната страна под конструкциата след изолацията;
2. Краищата на мембраната се застъпват с около 10 см и се залепват с лепенка Vario KB1;
3. Връзките с подове, тавани, плътни стени или комини се уплътняват с Vario DS. Vario MultiTape се използва за връзка с покривни прозорци, тръби и други пробиви в покрива.

Измерване за въздухоплътност:
– n50 изразява въздухоплътността в числа;
– n50 показва колко често за един час се обменя въздушния обем на сградата при разлика в налягането 50 kPa.

Начин на измерване:
Затворени прозорци и врати;
Вентилатор образува разлика в налягането между вътрешността и външността на сградата от 50 kPa;
Определя се дебитът, необходим за поддържане на това налягане.

Изисквания за въздухоплътност:
– Сгради без вентилационна система n50<3.0;
– Сгради с вентилационна система n50<1.0;
– Isover Multi-Comfort Houses n50<0.6;
– n50 = 0.6, което означава, че максимум 60% от целия сграден въздушен обем може да напусне сградата през конструкцията за един час. Тази стойност може лесно да бъде намалена до 0.3 (необходими са добро планиране на детайлите и правилен монтаж).

За контакти и повече информация – Сен-Гобен Изовер.

Вижте също...