Водещата химическа компания Mапеи е вече на 80 години