pixel

Защитни филмообразуващи системи ResinFIP COAT


Защита на структури от армиран бетон

С течение на времето структурите от армиран бетон се оказаха с по-ниска трайност. Много често причината за това е, че циментовата матрица губи способността си да пасивира арматурата поради процесите на карбонизация на бетона. Арматурата, която вече не е пасивирана, може да корозира с малко или много бързи темпове, в зависимост от средата, в която е изложена, от проникването на хлориди, вода и кислород.

Разбира се, депасивирането се случва, ако процесът на карбонизация на бетона стигне до бетона, който обгръща арматурното желязо, поради което да започне корозията е толкова по-вероятно, колкото по-намален е слоя, покриващ арматурата в структурата.

Влошаването на структурите от армиран бетон може да се породи също и от контакта с или от проникването на сулфати или други силно агресивни химически субстанции.

За да се увеличи полезният живот на структурите, все повече се разпространява употребата на защитни филмообразуващи системи, чиято основна роля е да създадат защита срещу проникването и при контакт с агресивни агенти.

В зависимост от специфичната си формула защитните системи могат да изпълняват и други функции, като: да увеличат устойчивостта на износване, да подобрят естетическия и архитектурния вид, да увеличат видимостта в тунели, да се борят срещу образуването на микроорганизми в структури в контакт с вода, да гарантират пълна сигурност при съхранение на храни и други.

Продукти

Да се защити една структура от външните агресивни агенти е операция, която трябва да бъде планирана и да бъде разгледана не по тривиален начин. Защитните системи, в зависимост от степента на агресивност на средата, в която ще са изложени и/или специфичната употреба, се избират предварително според химическия състав, който обобщено може да бъде на полиуретанова, акрилна, метакрилна, епоксидна или смесена основа. Освен това са налични, в границите на всяка отделна химическа група, твърди формули и повече или по-малко еластични – последните се използват, когато се изисква способност за премостване на пукнатини, в повече или по-малко сериозни състояния с процеси на напукване. Продуктите се делят също и на еднокомпонентни и двукомпонентни формули.

Накрая, налични са формули във водна дисперсия, в разтворител, или без разтворител, които имат или не необходимост от предварително полагане на специфичен грунд (подобрител на сцеплението), който изгражда система с действителния защитен слой.

Избор в зависимост от характеристиките

LicataОчевидно е, че изборът на най-подходящия защитен продукт за специфичната ситуация трябва да бъде направен в зависимост от основните характеристики на продукта. Проектантът трябва да определи изискванията и характеристиките, които трябва да бъдат гарантирани, като не се ограничава да препоръча продукт само на база химическата му формула.

Степента на защита и съответно трайността е в силна зависимост също и от дебелината на положения сух филм, тези данни трябва да бъдат посочени по ясен начин в проекта.

Често пъти изборът на най-подходяща защитна система е резултат от обмислен компромис между характеристиките, които се считат за необходими, но често пъти си противоречат една на друга.

Нормативна база

Част 2 на стандарт EN 1504 е еталонът за получаване на маркировка СЕ за защитните системи. Добре е също да се помни, че изискванията и характеристиките, необходими, за да се получи маркировка СЕ, понякога може да не са достатъчни за един ефикасен избор на база характеристиките на продукта в зависимост от нуждите на конкретната работа.

Основните изисквания, които характеризират една защитна система са:
– сцепление с бетон;
– водонепропускливост;
– непроницаемост за СО2;
– непроницаемост на хлорни йони;
– пропускливост на водни пари;
– устойчивост на силни химически въздействия;
– устойчивост на цикли замразяване – размразяване;
– устойчивост на UV;
– способност за премостване на пукнатини;
– устойчивост на абразивно въздействие;
– постоянен контакт с вода;
– химическа устойчивост при контакт с агресивни субстанции.

Мерки при полагане

Ефикасната защита зависи изключително много от някои аспекти при изпълнението, някои зависят от вида формула, докато други постоянно имат значение. За последните е важно да напомним:
– повърхностите, които ще се покриват, трябва да бъдат солидни, в случай че има влошени зони, е необходимо да се възстановят, като се използват продуктите от линията BetonFIP;
– повърхностите, които ще се покриват, трябва да бъдат подготвени, посредством пясъкоструене и/или измиване с вода под налягане;
– влажността на основата към момента на полагането трябва да бъде съвместима с формулата на съответната защитна система;
– от основно значение е полагането на грунд, когато е част от цялостната система заедно със самия защитен слой, за да се гарантират характеристиките на системата. Винаги е важно да нанасяте грунда, когато специфичната защитна система го изисква;
– полагането трябва да гарантира дебелината на предвидения сух филм по проект, от основно значение е да не се допуска грешката да се обърква сух филм с мокър филм;
– максималната надеждност на работите се достига като защитният слой се полага на две ръце в посоки 0–90;
– полагането на евентуалния грунд и на двете ръце на защитния слой трябва да се осъществи като се спазват интервалите за припокриване.

Линията ResinFIP COAT предлага на клиенти, проектанти, предприемачи и апликатори широка гама от продукти, специално проектирани да съчетаят необходимостта от извършване на трайни интервенции с лекота, бързина и надеждност на фазите на изпълнение.

Следва синтезирано описание на някои от продуктите, с цел да бъде ориентир в избора на защитната система.

Акрилни филмообразуващи защитни системи

ResinFIP COAT AC 350 EL

Защитна филмообразуваща система, еластична, еднокомпонентна, на база на еластична акрилна смола във водна емулсия, за защита на структури от армиран бетон, които не са в постоянен контакт с вода.

Licata

Препоръчва се за умерено агресивни среди. Осигурява: повишена способност да служи като мост, при състояния с напуквания, максимална пропускливост на водни пари, максимална устойчивост на ултравиолетови лъчи, максимална устойчивост на СО2, добър ефект „бариера”.

Дебелина на сухия филм 200 – 400 µm.

ResinFIP COAT AC 351

Защитна филмообразуваща система, твърда, еднокомпонентна, на база на акрилна смола във водна емулсия, за защита на структури от армиран бетон, които не са в постоянен контакт с вода.

Препоръчва се за умерено агресивни среди.

Осигурява: максимална пропускливост на водни пари, максимална устойчивост на ултравиолетови лъчи, максимална устойчивост на СО2, добър ефект „бариера”.

Дебелина на сухия филм 100 – 200 µm.

Метакрилни филмообразуващи защитни системи

ResinFIP COAT MC 360

Защитна филмообразуваща система, твърда, еднокомпонентна, на база на метакрилна смола с разтворител, за защита на структури от армиран бетон и метал.

Licata

Препоръчва се за средно агресивни среди. Осигурява: отлична пропускливост на водни пари, добра устойчивост на ултравиолетови лъчи, максимална устойчивост на СО2, отличен ефект „бариера”.

Дебелина на сухия филм 80 – 150 µm.

Полиуретанови филмообразуващи защитни системи

ResinFIP COAT PU 370 EL

Защитна филмообразуваща система, еластична, двукомпонентна, на база на полиуретанова смола с разтворител, за защита на структури от армиран бетон.

Licata

Препоръчва се за средно агресивни среди. Осигурява: повишена способност да служи като мост, при състояния с напуквания, отлична пропускливост на водни пари, максимална устойчивост на ултравиолетови лъчи, максимална устойчивост на СО2, отличен ефект „бариера”.

Дебелина на сухия филм 200 – 400 µm.

Епоксидни филмообразуващи защитни системи

ResinFIP COAT Е 381

Защитна филмообразуваща система, твърда, двукомпонентна, на база на епоксидна смола без разтворител, с повишено електрическо съпротивление, за защита на структури от армиран бетон, включително и в контакт с агресивни течности.

Препоръчва се за силно агресивни среди. Като структури, изложени в индустриална среда, морски структури, структури в контакт със силно агресивни течности, като например канализационни тръби, пречистватели, колектори за събиране на индустриални води. Осигурява: максимален ефект бариера, отлична устойчивост на агресивни течности, максимална устойчивост на СО2, ниска пропускливост на водни пари и ниска устойчивост на UV лъчи.

Дебелина на сухия филм 200 – 600 µm.

Смесени филмообразуващи защитни системи

ResinFIP COAT Е-AC 386

Защитна филмообразуваща система, твърда, двукомпонентна, на база на епокси-акрилна смола във водна емулсия, за защита на структури от армиран бетон, и особено за тунели и пътни подлези.

Licata

Осигурява повишена устойчивост на газовете, изпускани от автомобилите, подобрява видимостта в тунелите и подлезите, осигурява намалено задържане на замърсявания, и като следствие лесно и по-рядко почистване на основите.

Дебелина на сухия филм 200 – 400 µm.

ResinFIP COAT Е-PU 380 EL

Защитна филмообразуваща система, еластична, двукомпонентна, на база на епокси-полиуретанова смола без разтворител, за защита на структури от армиран бетон, изложени дори и в силно агресивна среда.

Licata

Препоръчва се за силно агресивни среди. Като структури, изложени в индустриална среда, морски структури, структури в контакт със силно агресивни течности, като например канализационни тръби, пречистватели, колектори за събиране на индустриални води. Осигурява: добра способност да служи като мост, при състояния с напуквания, максимален ефект бариера, отлична устойчивост на агресивни течности, максимална устойчивост на СО2, достатъчно добра пропускливост на водни пари и достатъчно добра устойчивост на UV лъчи.

Дебелина на сухия филм 200 – 400 µm.

Licata

За повече информация – Ликата.

Може да харесате още...