Акустичен комфорт за здравословен и благоприятен микроклимат

dete

Всяка сграда от типа Multi comfort има много добре балансирана акустична среда, блокираща нежеланите, вредни шумове и подобряваща тези звуци, които искаме и наистина имаме нужда да чуем.

Какво е акустичен комфорт?

Акустичен комфорт е усещането за здравословен и благоприятен микроклимат на обитателите на дадена сграда по отношение на акустичната среда (шумен транспорт, домакинско оборудване, дейности, съседи). Предоставянето на акустичен комфорт се състои в минимизиране на натрапчивия шум и поддържане на удовлетвореност сред обитателите на дома и работното пространство.

Изследванията показват, че добре проектираните звукови среди в офисите или училищата помагат да се подобри концентрацията и да се създаде възможност за по-добра комуникация. Ученето е по-ефективно и по-малко уморително, когато учениците могат да чуят и разберат учителя си добре. В болниците намаляването на стреса и безсънието, създадени от високите нива на шум, помага на пациентите да се възстановят по-бързо и улеснява работата на персонала. В собствените си домове защитата от шумове допринася за усещането за сигурност и неприкосновеност на личния живот.

Освен директното увреждане на слуха, нежеланият шум може да бъде в ущърб на нашето здраве и по други начини. Допълнителните последици от излагането на шум включват сърдечно-съдови заболявания, високо кръвно налягане, главоболие, хормонални промени, психосоматични заболявания, нарушения на съня. Шумът води и до понижени физически и умствени резултати, стресови реакции, агресия, постоянно чувство на недоволство и понижено чувство за общо благополучие.

Ясно е, че когато чувстваме акустичен комфорт (когато нежеланите шумове са блокирани и ясно чуваме полезните звуци) ние сме по-продуктивни, по-щастливи и изпитваме по-малко здравословни проблеми.

Как работи?

Акустичният комфорт се влияе от нивата и естеството на звука в пространството.

Физиологичният аспект на акустичния комфорт

Човешкото ухо се състои от три части: външно, средно и вътрешно ухо, които съответно приемат, предават и възприемат звука. Звуковото налягане въздейства на тъпанчето, което генерира вибрации и се предава на рецепторите вътрешното ухо, които стимулират нервите в мозъка.

Физическият аспект на акустичния комфорт

Звукът е механично нарушение на средата, която може да бъде газ, течна или твърда. Разликата между силен и тих звук се прави от разликата в промените на налягането. Предвид широкия спектър от звукови налягания, които се възприемат от човешките уши, величината на акустичното количество се измерва в децибели (dB). Степента на звука се изразява като честота в Херц (Hz) и е броят на циклите на вибриране в секунда. Здравото човешко ухо е чувствително към широк спектър от честоти.

Знаете ли, че ….

Епидемиологичните проучвания показват, например, че рискът от инфаркт за тези, които живеят в близост до много натоварени улици, е с около 20% по-висок от този за жителите на по-тихите улици и че рискът от затлъстяване се увеличава в близост до летище.
Източник: WHO. Tежестта, която оказва шумът в околната среда на заболяванията. WHO, Копенхаген, Дания, стр. 126.

Едно проучване през 1998 г. установи, че има до 66% спад в изпълнението на задачата “Памет за проза”, когато участниците бяха изложени на различни типове фонов шум.
Източник: Banbury SP и Berry DC. (1998) „Нарушаване на изпълнението на служебните задължения, заради разговори и шума в офиса.“ Британски журнал по психология 89:3; стр. 499-517.

gora

Какво допринася за акустичния комфорт?

Възприемането на всеки звук зависи от много фактори, които се различават в зависимост от вида на сградата, вида на извършваната дейност и социалните и културни навици на обитателите. Качеството на звука във всяко вътрешно пространство се определя от източника на звук или шум и качеството на сградната обвивка, и по-конкретно:
– външен шум (близкия трафик, съседи …);
– вътрешен шум (музика, телефонни разговори …);
– ударен шум (стъпки …);
– звукови вибрации през конструкцията;
– шум от техническото оборудване (вентилационни системи, електронно оборудване, тръби, асансьори …).

deteЕфектът на шума върху конкретно лице зависи от много различни фактори. Те включват предсказуемостта, познаваемостта, контролируемостта, личното отношение и чувствителността, информация за съдържанието, което носи и необходимостта от звука. Например, ние сме по-склонни да толерираме шума от съседите, които харесваме, отколкото от онези, които не харесваме.

Как да проектираме акустичен комфорт?

Като се вземат предвид видовете шум и архитектурата

Шумовете могат да бъдат предавани или по въздуха, или през самата сграда (през обвивката), вертикално (от долна подова плоча до горна подова плоча), или странично (през вътрешните преградни стени). Акустичният комфорт в сградата зависи от акустичните характеристики на сградата, що се отнася до акустичното предаване и абсорбция.

При проектирането за акустичен комфорт днес, трябва да се вземат под внимание различни външни и архитектурни фактори:
– Видовете шум, които трябва да се контролират за предпазване на обитателите от външния шум, през шумовете, генерирани в самата сграда, както и контрол на вътрешния шум;
– Спектъра на шума (ниски или високи честоти);
– Строителните системи и материали – трябва да бъдат съобразени с предназначението на сградата.

shema

Всяка сграда, проектирана по правилата на Saint-Gobain Multi comfort, независимо от нейното предназначение, ви изолира от шумове, идващи отвън или отвътре. Това означава, че можете да генерирате шум, без да смущавате другите около вас. По този начин ви помага да се насладите на подобрено ниво на околния шум, да контролирате реверберацията на шума и да увеличите разбираемостта на речта.

Продукти и решения за акустичен комфорт

paneliSaint-Gobain предлага няколко продуктови категории, които имат пряко въздействие върху акустичния комфорт:
Гипскартон, изолация и мазилки, които особено при използване като система осигуряват отлична защита срещу въздушен или ударен шум при стени, подове и тавани;
Акустични тавани и стенни панели, подобряващи акустиката в помещенията;
– Материали и решения за намаляване на шума от вентилационни и канализационни тръби;
– Шумоизолиращо остъкляване (стъкла в стълкопакети и фасади).

Запознайте се с изследвания на тема: акустичен комфорт

“Едно проучване през 2005 г. установява, че концентрацията на 99% от анкетираните е влошена вследствие на шума в офиса като звънене на телефони и фонова реч.”
Източник: Banbury SP и Berry DC (2005) “Шум в офиса и концентрация на служителите: идентифициране на причините за нарушената концентрация и потенциални подобрения”. Ергономия 48: 1, стр. 25-37.

“Беше установено, че шумът влияе неблагоприятно върху четенето и писането, а изследванията показват, че хроничното излагане на шум може да повлияе на когнитивното развитие (интелектуалната компетентност) при децата.”
Източник: Klatte, M., Bergstrom, K. & Lachmann, T. (2013). “Шумът засяга ли обучението? Кратък преглед на ефектите от шума върху когнитивната ефективност при децата”. Граници в психологията. Август 2013 г., том 4, член 578.

„Една от причините може да бъде, че ефективността включва по-общи фактори, които може би имат по-малко непосредствено въздействие от разсейването и стреса. Може да отнеме повече време, за да осъзнаете, че вашата обща производителност е била засегната от влошаване на акустичната среда,” обяснява Арам Седди.
Източник.

“Не само, че шумът е ясно разсейване, което възпрепятства работниците в офиса да изпълняват работата си точно и ефективно, но също така може да има пагубно въздействие върху здравето и нивата на стрес”.
Източник: Shepherd D, Welch D, Dirks KN и McBride D (2013) „Дали тихите райони позволяват по-добро качество на живот, свързано със здравето, отколкото шумните?“ Международно списание за изследване на околната среда и обществено здраве 10, стр. 1284-1303.

“Лошата звукова среда увеличава риска от пропуски в комуникацията, като по този начин увеличава риска от грешки и допринася за ненужно високото ниво на стрес на персонала.”
Източник.

Вижте също...