pixel

Баумит Санова МоноТрас и Санова Уни – тежката артилерия на системата за саниране Баумит Санова

Baumit

Университет за приложни изкуства в гр. Виена, Австрия – Санова МоноТрас.

В тази статия искаме да представим на вниманието Ви още две мазилки, които в същността си са хастарни и които могат да бъдат полагани върху основата директно или върху вече положен слой мазилка Баумит СановаПор. Такива са именно мазилките Баумит Санова МоноТрас и Баумит СановаУни.

Баумит СановаПор се прилага в случаите на особено висока до средна степен на съдържание на соли като хастарен слой. Тъй като съдържа вар, цимент, пясъци, перлит и добавки, тя е изключително устойчива при реакцията й с наличните във водата разтворени соли (хлориди, сулфати, нитрати). Тази устойчивост може да достигне до 240 пъти повече, в сравнение с устойчивостта на стандартните варо-циментови мазилки.

Баумит Санова МоноТрас и Баумит СановаУни са сходни помежду си и изпълняват единтични функции. И двете мазилки служат за ограничаване на влагата и солите и въздействието им върху фасадните повърхности на сградите. Те се прилагат в случаите от лека до висока степен на съдържание на соли в просмукващата се във фасадните елементи вода. Мазилките се нанасят на един или повече слоеве, в зависимост от дебелината на полагане, което съответства на солевото натоварване. В случаите на особено тежко натоварване от соли те могат да се изпълнят като втори слой, след положена върху основата хастарна мазилка Баумит СановаПор.

BaumitBaumitОсновната разлика помежду им е, че Баумит Санова МоноТрас е сертифицирана от Научно-техническото сдружение за поддържане и опазване на паметници на културата в Германия и Австрия (WTA), а Баумит СановаУни не притежава този сертификат, поради малко по-ниските си показатели.

Отлично настроената зърнометрия на добавъчните материали в мазилките създава и при тях изключително висок процент съдържание на пори. При Баумит Санова МоноТрас те са над 40%, при което над 25% от тях са въздушни, с размери > 0.1 mm. Баумит СановаУни притежава съответно над 35% пори и повече от 20% въздушни пори. Въздушните пори в тези мазилки силно ограничават капилярното придвижване на вода и то се осъществява единствено по гравитачен път. При изпарение на водата солите, разтворени в нея, остават и се отлагат в големите въздушни пори, като постепенно ги запълват. Този процес е доста бавен във времето. Така тези мазилки отново изпълняват ролята на буфер за съхраняване на здравината и характеристиките на фасадната повърхност за дълъг период.

В зависимост от влажностното и солевото натоварване, мазилките Баумит Санова МоноТрас и Баумит СановаУни се полагат в един или повече слоеве, с обща дебелина обикновено от 20 mm (при вътрешно приложение минимум 10 mm) до 40 mm, в отделни случаи до 80 mm. При многослойно полагане, повърхността на всеки предходен слой се награпява на хоризонтален гребен, за да осигури по-добро сцепление със следващия мазилков слой. Често, особено при външно полагане, тези мазилки играят ролята на завършващи. В тези случаи последният слой се нанася в по-малка дебелина, 5–7 mm, и се изпердашва с дървена пердашка.

Baumit

Университет за приложни изкуства в гр. Виена, Австрия – Санова МоноТрас.

Баумит Санова МоноТрас и Баумит СановаУни са подходящи както за ръчно, така и за машинно полагане, както върху фасадата, така и за вътрешно приложение. Съхненето им, подобно на другите варо-циментови мазилки, продължава ок. 7–10 дни на всеки 1.0 cm дебелина, след което могат да се полагат последващи слоеве. Ако мазилките се полагат като хастарни, то предварително върху основата трябва да се нанесе Баумит СановаПре – предварителен шприц. Шприцът се полага върху 100% от повърхността, след което се оставя да изсъхне в продължение на ок. 7 дни.

Крайните покрития върху мазилките могат да бъдат различни видове Баумит бои. Например, при външно приложение могат да се използват фасадните бои Баумит СановаКолор, НанопорКолор, СтарКолор, СиликонКолор, СиликатКолор. При вътрешно приложение може да се боядисва с Баумит СановаКолор или Баумит КлимаКолор.

Когато се изисква по-фина повърхностна структура, особено при вътрешно приложение, върху мазилките може да се положи слой Баумит МултиУайт или МултиРенова.

Баумит Санова МоноТрас и Баумит СановаУни са най-често използваните мазилки в случаите на саниране на сгради, засегнати от влага и соли, защото покриват най-широк диапазон, свързан със степента на натоварване от тези неблагоприятни въздействия. Затова те се определят като тежката артилерия на системата Баумит Санова.

Може да харесате още...

Izolacii.eu