pixel

Девня Цимент АД организира семинар на тема „Устойчив бетон”

Бъдещето на устойчивото строителство – семинар на тема „Устойчив бетон”.

Бетонът, най-използваният материал в света след водата, е най-ефективното средство за устойчивото бъдеще на строителния сектор. Специфичното ноу-хау и технологиите  разработени от Италчементи Груп, предлагат истински устойчиви решения, които благодарение на употребата си като суровина за бетон и други продукти, позволяват да се създаде високо технологичен и иновативен продукт с високо ново на представяне по отношение на приложението си и опазването на околната среда.

„Девня Цимент” АД, водещ производител на цимент в страната и ключов доставчик на суровината за производство на бетона на редица стратегически инфраструктурни обекти, организира събитието, за да бъдат дискутирана важността да се строи по устойчив начин, в контекста на променящия се свят и динамичната икономическа ситуация.

Събитието, домакин на което ще бъде Уникредит Булбанк, в своя утра модерен Международен Център в София, който се отличава със прозрачната си фасада изградена с прозрачния цимент i.light, събира представители на строителния сектор, архитекти, строителни инженери и инвеститори, които ще обсъдят темата за устойчивостта на строителството с бетон и предизвикателствата, които трябва да бъдат преодолени в идните години.

Дискусията ще се концентрира около важността на бетона използван в строителството по отношение на издръжливост, надеждност и устойчиво представяне като едно цяло. Бетонът и циментът са сред най-използваните материали в света. Бетонът е много гъвкав, издръжлив, достъпен и енергийно ефективен материал, който отговаря на редица нужди. Той може да предостави надземна и подземна инфраструктура, простирайки се от енрго-ефективни сгради до водна инфраструктура, пътища и иновативни подземно транспортни решения. Бетонът може да бъде излят във всякакви форми, което позволява свобода на дизайна и креативността за редица приложения. Той е основата на „умните градове” на бъдещето. Доказателство за важната роля на бетона е факта, че 70 % от световното население обитава бетонови структури.

След топлото посрещане от Изпълнителният Директор на Италчементи Груп България, г-н Стефано Коста, г-н Фортунато Дзафарони, Директор Маркетинг и Продажби на Италчементи Груп ще открие дискусията, обръщайки внимание на важността на специфичното представяне на циментите, което е сърцето на брандинговата концепция i.nova. Джузепе Маркезе, Изпълнителен Директор на Калчеструци, един от основните производители на бетон в Италия, ще демонстрира някои от най-успешните практики, приложени в Европа, като на пример бетоновите пътища, които имат забележителен позитивен ефект върху опазването на околната среда и пътното строителство. За да сподели не само международния опит, но също така и местните практики и технологии, доц. инж. Ростовски от Строителен факултет към УАСГ и Ръководител лаборатория, ще представи продуктите и технологиите използвани в строителството с бетон в България. В заключение Райна Митева, Бранд Мениджър на Девня Цимент ще разкаже за последните иновативни продукти и ноу-хау на компанията в областта на устойчивото строителство, като решението за пътища с нисък трафик, бетонни предпазни огради, предпазни диги за речни корита и дренажният бетон i.idro DRAIN  за пешеходни, вело алеи и паркинги.

ПРОГРАМА

Може да харесате още...