pixel

Дренажен бетон i.idro DRAIN

i.idro DRAIN е новаторска формулировка на бетон, който може да дренира водата. Благодарение на специалния си състав притежава съпротивлението на бетонен под с капацитет 100 пъти по-голям от този на естествената почва.

i.idro DRAIN пропуска дъждовната вода в почвата и така позволява тя да се изведе встрани от него. За разлика от дренажните асфалтови настилки, той не съдържа масла и други замърсяващи вещества, които да бъдат отнесени от дъжда към естествените водни басейни.

i.idro DRAIN е само един от многото продукти, произлизащи от постоянния ангажимент на Italcementi в разработването на иновативни решения за архитектурата и строителната индустрия.

Канализационен капацитет

От сравнителните тестове, проведени в Милано, се установява, че i.idro DRAIN има много висок дренажен капацитет, близък и дори по-голям от естествените насипни материали (пясък, глина и пръст) и традиционните дренажни асфалтови настилки.

Благодарение на специалния си състав има съпротивлението на бетонен под, но с капацитет 100 пъти по-голям от този на естествената почва.

Капацитетът на дренаж на i.idro DRAIN варира според гранулометрията, използвана за състава му. Създаването на кухини, които варират от 15% до 25%, гарантира изтичане от 200 литра/м²/минута до над 1000 литра/м²/минута.

Може да харесате още...