Хидроизолация на бетонни и зидани конструкции, подложени на хидростатично налягане

Хидроизолация на бетонни и зидани конструкции, подложени на положително или отрицателно хидростатично налягане. Препоръчва се за стени в основи, паркинги, подземия, резервоари, канали и плувни басейни.

Примери за приложение:
– Хидроизолация на бетонни подпорни стени.
– Хидроизолация на подземни паркинги, мазета, вкопани плувни басейни, резервоари и асансьорни шахти срещу противоналягане на вода.
– Хидроизолация на стени от breeze-blocks (леки строителни блокове от сгур, пясък и цимент), обработени предварително с подходящ разтвор на Mapei.

Технически характеристики

Mapelastic Foundation е двукомпонентен разтвор на основата на циментови спойки, фино селектирани инертни материали, специални добавки и синтетични полимери във водна дисперсия, подготвен по формула, разработена в Лабораториите за проучвания на Mapei. Когато двата компонента се смесят, се получава гъвкава консистенция. Продуктът може да се нанесе с валяк или впръскване върху хоризонтални и вертикални повърхности с дебелина на слоя минимум 2 мм. Благодарение на високото съдържание и качество на синтетичните смоли, втвърденият слой Mapelastic Foundation е много гъвкав и остава здрав при всякакви климатични условия. При смесване продуктът става много тиксотропен, което намалява до минимум загубите при нанасяне с валяк.

Mapelastic Foundation осигурява пълна хидроизолация срещу положително налягане и подналягане до 1,5 атмосфери (15 м воден стълб). След стягане става устойчив на разтворими соли, които се съдържат в морската вода или в почвата, като хлориди и сулфати. Mapelastic Foundation има отлична якост на сцепление към всякакви повърхности на циментова основа, които са здрави и чисти. Всички тези свойства предпазват конструкциите, които са защитени и хидроизолирани с Mapelastic Foundation напълно сухи дълги години. Mapelastic Foundation отговаря на всички основни критерии по европейски стандарти EN 1504-9.

За контакт и повече информация – Мапеи България и facebook.com/mapeibulgaria.

Вижте също...