pixel

All4Roof – първата специализирана платформа само за покриви

Гаранционен регистър

All4Roof представлява дигитален център от ново поколение, който е изцяло насочен към сегмента покриви. Той дава възможност да осъществите проекта си – от планиране, през изграждане, до неговото пълно завършване, включвайки на едно място снимки на проекта, които ще бъдат винаги на разположение, където и да се намирате. Освен това получавате и възможност за заявка на гаранции:
– 33-годишна гаранция за мразоустойчивост на керемидите;
– 20-годишна пълна гаранция на покрива.

Днес домът ни изпълнява много повече функции от просто място за живеене и отдих. Ситуацията с появата на коронавируса ни наложи да превърнем дома си в офис, учебно заведение, спортна зала, кино салон и какво ли още не. Ето защо е необходимо да потърсим по-голяма функционалност на пространствата, които обитаваме. Точно за това Винербергер (с бранда Tondach) създаде Гаранционен регистър. Чрез него можете в дигитална среда да впишете обект, да прегледате всички необходими документи за издаване на покривна гаранция, за подписването, одобряването и издаването на сертификат и т.н. По този начин се спестява физическия контакт и се пести време.

Направления и приложение:

ALL4ROOF

Гаранционен център – в тази зона от платформата можете да си осигурите необходимия гаранционен сертификат, с качество от  – търговската марка Tondach и компетенцията на полагачите, работещи само с най-добрите продукти. Тук полагачът въвежда своите проекти, а след проверка на данните, Винербергер издава гаранционен сертификат за изградения покрив.

ALL4ROOF

Клуб на професионалните полагачи – тук ще намерите регистър на професионалните майстори, обучени и получили вече сертификат от Винербергер за полагане на покривни системи Tondach. Това ви гарантира сигурност и професионализъм.

ALL4ROOF

Калкулатор за покриви – платформата предоставя възможност на професионалните полагачи да изчисляват своите проекти и да избират подходящи продукти, в зависимост от наклона на покривите, географското местоположение и действащите национални и европейски стандарти. Накрая те получават доклад с техническите специфики на проекта, сметка и оферта. Като част от регистъра, полагачите могат да предложат системата на клиентите си, а Винербергер ще гарантира дълготрайност на продуктите, а полагачите – качество на работа.

ALL4ROOF

Професионално общество за обмяна на опит – платформата дава възможност за създаване на общество от професионалисти в полагането на покривни решения с Tondach. По този начин се осъществява обмяната на опит, добри практики, своеобразна експертиза, а също и навременно информиране на всички новости на Винербергер.

Гаранционен център

България и Швейцария са първите държави, предоставящи услугата Гаранционен регистър на своите клиенти и партньори в Европа. Порталът е насочен към професионалните полагачи с опит, членове на програма „Винербергер партньор”, преминали теоретично и практическо обучение за работа с продуктите Tondach и положили успешно изпит, за което притежават и сертификат от Винербергер. Чак след това полагачите имат право на регистрация в портала и да станат част от професионалното общество за полагане на покривни системи.

След това се подписва двустранно споразумение за сътрудничество с Винербергер. Полагачите получават данни за вписване в платформата (мейл и парола), с които да се впишат в портала през уеб-страницата и мобилното си устройство. За всеки проект ще бъде идаден гаранционен сертификат от името на полагача и това на Винербергер.

Порталът е достъпен само за оторизирани от Винербергер полагачи на покриви.

За да имате достъп до платформата All4Roof и за да използвате всички нейни функции трябва:
– да станете част от програма Партньор на Винербергер;
– да преминете успешно обучение за работа с продуктите и да получите сертификат за обучението от Винербергер;
– да подпишете двустранно споразумение за партньорство и да получите достъп до платформата.

Повече за програмата „Винербергер Партньор“ и форма за участие.

Може да харесате още...