Как правилно да изградите дълготрайна покривна система Tondach

Когато погледнем отвън към  един покрив Tondach, виждаме само керемиди. Истината обаче е друга – за да имаме истински качествен покрив, сградата трябва да има покритие от няколко различни слоя, което да предпазва вътрешността ѝ от неблагоприятните атмосферни условия. За да постигнем това, всяка съставна част на покрива трябва да бъде правилно изпълнена, за да заработи в идеален синхрон с останалите като цялостна система.

В инструкцията по-долу ще се запознаете със съставните части на покривната система Tondach, ще научите как да ги изградите стъпка по стъпка, за да заработят в идеален синхрон.

1: Монтирайте надулучната пола
Под покривната система Tondach за вентилиран покрив трябва да има стандартна дървена обшивка. А за да сме сигурни, че водата, попаднала под керемидите, ще бъде отведена към улука, върху дървената обшивка се монтира надулучна пола.

2: Монтирайте подпокривното парадифузно фолио

Снимка – ©Uwe Strasser

То е основната част от системата и се монтира от стрехата към билото по покривната конструкция. При улами и маи, както и при нужда от презастъпване се предвижда припокриване с поне 10 сантиметра. Около комина или други отвори в покрива, фолиото се скроява така, че  поне 10 см от него да застъпват нагоре по зида. За да се осигури водоплътност в тази критична зона на покрива, то се залепва с двойно залепваща се бутилова лента.

3: Залепете допълнителна вулканизираща лента за контра-летви
За да се постигне максимално уплътнение на отвора около винта през фолиото, контра-летвите се залепват с допълнителна вулканизираща лента преди да бъдат фиксирани към дъсчената обшивка.

4: Монтирайте правилно носещите летви
След монтажа на всички контра-летви, следва монтажът на носещите.

Колкото е по-малък наклонът, толкова по-надолу се монтира летвата.

В зависимост от дебелината на избрания дървен материал за контра- и носещи летви, двойната скара трябва да се намира на около 8-10 см от дъсчената обшивка. Така се осигурява достатъчно разстояние за движението на въздуха под керемидите.

5: Монтирайте вентилационни елементи за стреха
Те имат изключително важна роля за доброто вентилиране на покрива и осигуряването на приток на въздух.  Монтират се преди керемидите – в началото на ската, над надулучната пола. Изработени са от пластмаса и контролират също и височината на долния край на първия ред керемиди.  Равномерното разпределение на редовете по дължината на ската се получава благодарение на т. нар. приплъзване, което е различно при различните размери на керемидите Tondach. Когато тези елементи липсват, покривът не се вентилира. Освен това наклонът на първия ред керемиди визуално изглежда различен, сякаш те „висят“ от покрива.

6: Осигурете уламата
Уламата е една от критичните точки на многоскатните покриви. Алуминиевата ламарина за улами ляга върху дървената скара и трябва да се захване със скоби към дървената конструкция и към вентилационния елемент.

7: Монтирайте уплътнения за уламата

Снимка – ©Uwe Strasser

Те не позволяват около уламата да прониква прах и други замърсявания. Предлагат се с различна височина, а някои имат самозалепваща долна част.

8: Изпълнете сух монтаж на билата и монтаж на билните летви
Сухият монтаж на капаците по билото осигурява движението на въздуха от стряхата към билото.

9: Наредете керемидите
По правило те се редят отдолу нагоре и от дясно наляво по ската на покрива.

В райони със силни ветрове се препоръчва керемидите на първия ред  да се захващат с фиксиращи скоби, за да се предотврати повдигането им. Дали ще бъдат на всяка или през няколко керемиди зависи от наклона на покрива, вида керемиди и ветровото натоварване.

При маията също се налага рязане на керемидите, затова те трябва да бъдат закрепени със скоба за рязани керемиди, за да не се свличат. Скобата от неръждаема стомана осигурява надеждно захващане на различните видове керемиди.

10: Монтирайте вентилационните керемиди
Това са керемиди с фабрично изработен отвор, през който излиза топлият въздух от стрехата.

11: Как да фиксираме рязани керемиди
 Рязаните керемиди се фиксират с винтове към носещата летва, когато крачетата, с които стъпват на летвата, са отрязани.

12: Оформете обшивката около комина

Снимка – ©Uwe Strasser

Обшивката е от алуминий и е плисирана по дължина, за да може да се разтяга и да обхване плътно цялата вълна на керемидите.

13: Сух монтаж на капаците по билата на покрива
Монтираме перфорираната алуминиева вентилационна лента за било.

Тя пази пространството под капаците от навлизане на сняг или вода, а през многобройните ѝ отвори въздухът може да излиза безпроблемно.

14: Снегозадържащи елементи за сигурен покрив и през зимата

Снимка – ©Uwe Strasser

Снегозадържащите скоби и керемиди допринасят за равномерното разпределение на снега през зимата върху цялата покривна конструкция.

Керамичният покрив се е доказал като най-добър през годините със своята голяма дълготрайност, топлинна акумулация, набор от форми и цветове, които се съчетават хармонично с всички други материали. Но за да Ви служи дълги години, трябва да бъде изграден правилно и със системен подход. Само така може да разчитате на допълнителната 33 годишна гаранция на Тондах.

Вижте също...