pixel

Минерални мазилки разрешават проблеми при реновирането на сгради

Röfix

Съвременните мазилки за саниране обикновено са подходящи за зидария, която съдържа соли. Солите, които са вредни за строителните материали, се съхраняват в мазилката и по този начин се пазят далеч от повърхността на мазилката. Специалната водопропускливост на мазилката създава благоприятни условия за изсъхване на зидарията.

За да се изпълнят тези задачи, специални смеси се правят от сух хоросан. Това води до мазилки с висока порьозност и пропускливост на водни пари със значително намалена капилярна проводимост. Тяхната функционална надеждност зависи изключително от хомогенността на хоросана, което не може да бъде осигурено в необходимата степен със смеси на строителните площадки.

Избирайки подходящи свързващи вещества, инертни материали и добавки, реставрационните мазилки могат да бъдат произведени с висок общ обем на порите с по-ниско съдържание на капилярни пори. Дългосрочната ефективност изисква съответствие с характерните стойности в тесни граници. Това от своя страна предполага оптимален състав. Това включва зърнометрията, вида на свързващите вещества, съотношенията за смесване, вида и количеството на добавките.

Röfix RenoFamily е серия от продукти с универсално приложение при решение на проблеми за всяко строителство. Благодарение на минералния, висококачествен варов състав с паропроницаемо действие мазилките и шпакловките от серията постигат много добро сцепление и се обработват без проблем. Продуктовата “фамилия” е универсално приложима за ново строителство, ремонти – преустройство и саниране, както и за стари сгради и паметници на културата.

Röfix Renofinish®, Röfix Renostar®, Röfix Renoplus® са иновативни мазилки на минерална основа, които са създадени специално за дейности, свързани с реновирането. Всяка една от тези мазилки е съобразена със специалните изисквания на всеки един отделен проект.

Röfix Renofinish® е подходящ за вън и вътре, като минерална мазилка за реновиране и саниране, както и като изравняваща шпакловка върху минерални основи, устойчиви стари мазилки, бетонови повърхности или гипсокартонени плочи. Освен това може да се използва и като минерална шпакловка.

Благодарение на отличната си обработка, Röfix Renofinish® е перфектен за употреба в по-специални области на приложение и гарантира динамичен краен резултат. Обработената стена придобива много приятен облик, а допълнителният заглаждаш ефект, създава впечатлението, че повърхността е изгладена и полирана. Röfix Renofinish® е не само висококачествена мазилка за стени, за вътре и вън, но с отличната си обработваемост тя може да се полага върху различни основи. Върху минерални основи, като варо-циментова, гипсо-варови мазилки, устойчиви стари мазилки или бетонови повърхности, както и гипсокартонени плочи, Renofinish® може да се нанесе еднослойно, с дебели на слоя на полагане 1-2 мм. Освен това Röfix Renofinish® е особено подходяща за обработка на устойчиви, алкалоустойчиви полимерни мазилки и стари бои.

Röfix Renofinish® се състои от въздушна вар, бял цимент (без хромати) и бяло мраморно брашно, дисперсно свързващо вещество, добавки за подобряване свойствата на обработка и органични добавки (< 5%).

Röfix Renostar® е минерална шпакловка за реновиране и сцепление с универсално приложение, която може да се нанася еднослойно, с дебелина на слоя на полагане от 1-10 мм. Röfix Renostar® има многостранно приложение. Като шпакловка за армиране на топлоизолационни комбинирани системи, като фасадна мазилка и армировка, в комбинация с Röfix P50 Армираща мрежа или като изглаждаща мазилка за обработка на обичайните строителни, устойчиви основи.

Освен това Röfix Renostar® е особено подходяща, като свързващ мост върху бетонови основи за варови хастарни мазилки, нанася се по метода на обработка „прясно в прясно”, както и за обработка на стари органични и минерални мазилки и цветни бои, съответно бетон.

Като армираща шпакловка Röfix Renostar® е оптималният вариант за обработка на стари ТИС- фасади (за саниране на пукнатини). За обработка на стари, товароносими, (алкалоустойчиви полимерни мазилки), на товароносими стари бои (алкалоустойчиви дисперсни бои), както и на неконструктивни пукнатини. Röfix Renostar® се състои от въздушна вар, бял цимент,дисперсни свързващи вещества, фибри, добавки за по-добра обработваемост, органични добавки (< 5%) и висококачествен мраморен пясък. Röfix Renostar® има отлична обработка, минимално напрежение при втвърдяване, много добро сцепление и незначително свиване.

Минералната реновираща и изглаждаща мазилка Röfix Renoplus® с универсално приложение е правилният избор за обработка на стари мазилки, както и на паметници на културата, тя може да се полага еднослойно с дебелина на слоя от 3-30 мм.

Този продукт може да се използва широкоспектърно: като армираща шпакловка при саниране на фасади с мазилка в съчетание с Röfix P50 Армираща мрежа, като изравнителна мазилка за обработка на стандартни, товароносими, минерални основи и за обработка на товароустойчиви стари мазилки (както и алкалоустойчиви полимерни мазилки и устойчиви стари бои ( алкалоустойчиви дисперсни бои), както и на неконструктивни пукнатини. Röfix Renoplus® е особено подходяща за изравняване на неравни, същевременно попиващи основи, при различни дебелини на полагане, както и за измазване на тръби за стенно отопление. Освен това Röfix Renoplus® е оптималната основа за варови и силикатни бои. Основата на материала Röfix Renoplus® се състои от въздушна вар, бял цимент, дисперсно свързващо, фибри, органични добавки (<5%) и объл фин варовиков пясък. Във своите предимства  Röfix Renoplus® ни убеждава чрез отличната си обработка, минимално напрежение при втвърдяване, много добро сцепление и незначително свиване.

За повече информация – Рьофикс.

Може да харесате още...

Izolacii.eu