pixel

НСИ ще изследва енергийното потребление на домакинствата и цените на жилищата

През 2015 г. Националният статистически институт (НСИ) е предвидил осем нови проучвания. Сред тях са потреблението на енергийни продукти в домакинствата, състоянието на третокласната пътна мрежа в селските райони и получените субсидии и изразходвани средства за опазване на околната среда. Наблюдението на структурата на заплатите също е сред новите проучвания за текущата година.

Специално внимание ще бъде обърнато на жилищния сектор. НСИ ще изготви статистика на цените на жилищата, в която ще се включват индекси на цените на жилищата (HPI) и индекси на цените на жилищата, обитавани от техните собственици (OOHI). Освен това на дневен ред е и създаването на и регистър на сградите и жилищата.

Изследванията, които ще проведе НСИ през годината, са общо 289, сочи информация, публикувана на сайта на института.

publics.bg

Може да харесате още...