Обличане на колони с голямоформатни керамични блокове Porotherm 38 N+F Comfort

Еднослойната стена, изградена с голямоформатни керамични блокове Porotherm 38 N+F Comfort, отговаря на всички изисквания за топлопреминаване, определни в нормативните документи.

При зидането с тях трябва да се обърне внимание на обличането на колоните между етажите, за да се елиминират топлинните мостове.

Стъпките са няколко:
– Разкрояване на изолационния материал – каменна вата;
– Лепене с циментово лепило посредством назъбена маламашка;
– Притискане на ватата към основата;
– Ннасяне на лепилото – само върху бетоновия елемент;
– Разминаване на парчетата вата по височината на колоната;
– Изолиране на плочата и гредите;
– Фиксиране на изолационните плочи с метални дюбели;
– Вграждане на ръбохранител;
– Вграждане на стъклотекстилна мрежа;
– Нанасяне на последния слой – мазилката;
– Изпердашване на цялата повърхност.

Вижте също...