Ондулин – отговорност към околната среда

“Човек и добре да живее умира и друг се ражда и нека роденият последен като гледа това да си спомни за този, който го е направил.”

Това е част знаменития Търновски надпис на хан Омуртаг, отразяващ активната му строителна дейност и държавническото му мислене с поглед в бъдещето. Безспорно, човечеството през живота си оставя с дейността си отпечатък върху лицето на Земята. Този отпечатък понякога може да е знак за културни и технологични постижения, а в други случаи се явява изпитание на природните закони. Устойчивото развитие поставя въпроса: докога природата ще издържи на екологичното натоварване от строителната дейност на човечеството и усвояването на нови земи за строителство?

„Устойчивото развитие е развитие, което задоволява днешните потребности, без да осуетява възможността бъдещите поколения да задоволят своите”

Отговорността към околната среда е стремеж на Ондулин от самото начало на компанията и ние не го забравяме. Към днешна дата, устойчивото развитие е един от нашите приоритети. Ето защо за нас е изключително важно да съобщаваме това, което вече е постигнато и какво ще направим в бъдеще, за да дадем нашия принос за намаляване на въздействието върху околната среда.

Лесно, надеждно, отговорно” – са водещи корпоративни принципи за нас, хората от Ондулин. И под отговорно, ние разбираме “отговорно отношение към всичко.” Нашата мисия е пряко свързана с устойчивото развитие на всяко ниво от нашия бизнес, от нашите продукти и производствени процеси до всички хора и цялата планета. Ние постоянно се стремим да подобряваме нашата работа, предлагайки на нашите клиенти наистина устойчиви покривни решения на разумна цена, подобрявайки жилищната среда за хората. Затова изцяло интегрираме в нашата дейност трите измерения на устойчивостта: екологична, икономическа и социална отговорност. Ние осъзнаваме, че е наше задължение да предприемем всички необходими действия, които да осигурят по-чисто, по-зелено и много по-устойчиво бъдеще за нас, за нашите партньори, за нашите служители и за нашите клиенти. И ние ще продължаваме да се движим устремено в тези посока.

Всички наши продукти и материали са от лек тип, което прави транспортирането им по-лесно и по-ефективно, а това води от своя страна до по-малки разходи за строителните обекти. Особено важно е да подчертаем, че нашите продукти не съдържат азбест и други вредни вещества, произвеждат се от рециклируеми материали и за оцветяването има се използват естествени пигменти.

Въглеродният отпечатък при производството на материалите на Ондулин много по-малък в сравнение с производството на други покривни решения. Освен това нашия производствен процес е с ниска консумация на енергия (ниска енергоемкост) т.е. само 4 kwh/m² и без опасни отпадъци. Нашите заводи са оборудвани с високо технологични системи за пречистване на производствените газове и не се отделят течни отпадъци под никаква форма. Поради високо технологичния процес на рециклиране, ние успяхме да преработим за повторна употреба висок процент от материалите (около 50%). В същност, ние всяка година рециклираме около 200 000 тона материали. Всички действия които предприемаме внимателно се обмислят в аспекта на екологичната отговорност.

Всички усилия на Ондулин са в името на хората и за да се подобри живота им.

В период на шумно пропагандиране на преувеличени интензивно „зелени” инициативи и обещания, е особено важно да бъдем в състояние да посочим солидни факти и доказателства от благонадеждна трета страна. Постиженията на Ондулин редовно се признават от водещи организации и етикети.

Ондулин спечели престижния сертификат VAR 1016 за рециклиране със силно въздействие, което осигурява елементи за сертифициране по системата LEED за устойчиви зелени строителни операции. Докладът ICC-ES VAR за опазване на околната среда е с валидност до юни 2014.

Вълнообразните листове за под керемиди „Изолин” бяха обявени за “Green Product”от Конфедерацията за зелено строителство в Малайзия – Malaysia Green Building Confederation (MGBC).

Относно емисиите на въглероден двуокис, ние сме провели тестове с Pur Project, добре известни експерти от тази област. Въглеродният отпечатък на Ондулин е 4066 g CO2/m², което с една от най-ниските въглеродни емисии, в сравнение с другите видове покривни материали.

ISO 14000 и местен сертификат в Бразилия – Нашите заводи са сертифицирани по ISO 14000 – стандартите за опазване на околната среда. Нашият завод в Juiz de Fora, Бразилия получи Екологичен сертификат – Ecological Seal Certification издаден от IFB (Instituto Falcão Bauer) заради неговата екологична отговорност. IFB е независим и авторитетен сертифициращ институт и процесът на одитиране на Ондулин беше използван като пример за акредитиране на неговата дейност пред Бразилското Федерално Правителство – Brazilian Federal Government.

В Бразилия вече има сграда с LEED Gold (златен сертификат), за покрива на която са използвани материали на Ондулин – Max Feffer Culture & Sustainability Center. Тя стана известен пример в цял свят за устойчиво строителство (Сертификацията по системата LEED – Leadership in Energy and Environmental Design е от United States Green Building Council).

В началото на ХХI светът е изправен пред проблема как да живее „в природата и заедно с нея”. За решаването на този проблем се изисква се нов начин на мислене, действие и създаване, в основата на които е идеята за „устойчиво развитие” – развитие при условия на хармония между природата, обществото и икономиката. За Ондулин устойчивостта е много повече от тема, станала актуална напоследък. Ние сме убедени, че концепцията за устойчиво развитие е единствената възможна концепция за управляване на развитието.

За повече информация: “Ондулин строителни материали” ООД.

Вижте също...