Отговор на Дау Бента България по повод становище на БАИС

В отговор на официалното становище на БАИС ръководството на Дау Бента България, заявява, че информацията, публикувана в становището е подвеждаща и уронва името на дружеството.

Дау Бента България иска категорично да заяви, че съвкупността от всички елементи на топлоизолационната система на CAPAROL покрива строителните изисквания и отговаря на клас „B” по реакция на огън. Също така топлоизолационният продукт DALMATINA е с клас по реакция на огън „C” и е напълно в норма с българското законодателство. Тези характеристики са абсолютно достоверни и доказуеми чрез предоставените от компанията сертификати и констативен протокол от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, поискани и направени по сигнала на БАИС.

Дау Бента България разполага и с правен анализ, изготвен от водеща международна консултантска компания, доказващ съответствието на “Capatect Dalmatina” с регулаторните изисквания на българското законодателство.

В същото време, до момента БАИС не е предоставила какъвто и да било документ доказващ налаганите от тях твърдения.

Ръководството на Дау Бента България иска да изрази своето категорично становище, че топлоизолационната им система и отделните компоненти, използвани в нея, напълно отговарят на изискванията на сега действащата Наредба № Iз-1971 за СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ.

Дау Бента България отбелязва, че при полагането на термоизолационна система от такъв тип  за сгради над 28 метра, трябва стриктно да се следват и спазват инструкциите на Българското законодателство по отношение на изискванията, да се полагат ивици от негорим материал.

Твърдението на БАИС, че използването на топлоизолационен материал, сертифициран с клас по реакция на огън „С” е рисковано и не гарантира живота и здравето на обитателите също е подвеждащо и най-малкото, противоречи на нормите, заложени в Наредба № Iз-1971, приета от МРРБ. Примерът с изгорялата това лято сграда в Лондон не е коректен, тъй като този блок е бил облицован с алуминиеви панели пълни с полиетилен.

В заключение, Дау Бента България заявява, че чрез подобен род подвеждаща и невярна информация може само да се спекулира със страховете на хората и да се навреди на имиджа на бранша като цяло по отношение на въвеждането на иновативни материали.

Може да харесате още...