pixel

Повече гъвкавост за кредитите на недвижими имоти

С приетите промени в Закона за кредитите на недвижими имоти (ЗКНИ) клиентите вече имат повече свобода и относително повече сигурност. Свободата се изразява в два момента.

Първият е, че потребителите ще имат възможност да връщат предсрочно заема без такса още след първата година след като са го взели. Ако все пак клиентът иска да върне сумата в рамките на първите 12 месеца от вземането на заема, то банката има право на обезщетение в рамките до 1% от остатъчната сума.

Вторият е, че кредитополучателят има свободата да прецени дали иска да подпише договор, с който да отговаря с цялото си имущество или само до размера на обезщетението. Важно е да се отбележи, че условията за формиране на лихвените проценти няма промяна.

По отношение на сигурността, то тя се изразява в това, че от договорите се премахва дребния шрифт. Всички букви трябва да са минимум с големина 12 пункта.

Ето и останалите промени:

1. Ако кредитополучателят иска да погаси заема си предсрочно, банката трябва да му предостави информация за оставащия кредит на хартиен или друг траен носител.

2. Кредитополучателят няма да плаща такси и комисионни, които са част от дейността на кредитора по предоставянето на заема.

3. Кредиторите се задължават да поставят на видно място в офисите, в които обслужват клиентите си информация за общите условия и тарифите, при които отпускат ипотечни заеми. Същото се отнася и за интернет страниците им.

4. Кредиторът не може предсрочно да прекрати договора на основани, че предоставената от кредитополучателят информация не е вярна. Това е възможно единствено, ако се установи, че има документи с невярно съдържание или кредитополучателят умишлено е укрил информация.

Целта на ЗКНИ е въвеждането на директива 2014/17/ЕС на Европейския съюз, която има за цел въвеждането на по-прозрачен и ефективен ипотечен пазар.

fakti.bg

Може да харесате още...