pixel

Повторна употреба и рециклиране на тухлени изделия

Ziegel 1

Големият обществен дебат относно запазването на ресурсите и кръговата икономика очевидно набира скорост. Такава е и задачата, която си поставят производителите от тухлената промишленост в Германия. По повод това асоциацията им разпространи публикация на тема повторна употреба и рециклиране на тухлени продукти.

Старите тухли са търсен ресурс: от близо 58,5 милиона тона строителни отпадъци около 10 милиона тона представляват отпадъчни тухли или тухлени смеси. „Предпоставка за повторна употреба или рециклиране е осигуряването на възможно чисто сортиране в процеса на събаряне или разграждане“, споделя д-р Матиас Фредерихс, председател на Федералния съюз на производителите на тухли и тухлени изделия. „Благодарение на съвременните системи за рециклиране получаваме висококачествени технически материали за изграждане на пътища, алеи и спортни площадки, както и като растителен субстрат.“

Най-голямата част от старите тухли по обем все още се използва в пътното строителство за композитни или несвързани покрития. Очаква се новите разработки в технологиите за разделяне и сортиране да позволят в бъдеще тухлата почти напълно да се върне в материалния цикъл като чист агрегат.

Екологично снабдяване с материали по примера на Берлин

С промяната в административните разпоредби относно снябдяването с материали и опазването на околната среда Берлинският сенат одобри законодателните изисквания за екологично съвместимо снабдяване със суровини през 2019 г. Въвежда се задължението за изключителното използване на промишлени странични (отпадъчни) продукти (напр. пепел) и рециклирани строителни материали (тухлени отпадъци) като заместител на използването на естествени камъни като компонент за вегетационните субстрати.

Рециклирани тухлени отпадъци в производството на екологичен бетон

Потенциалното използване на рециклирани тухлени агрегати за производството на щадящ ресурсите бетон (R-бетон) все още не е изчерпано. Обработен рециклиран тухлен агрегат може да се използва за частична подмяна на инертни материали като чакъл или натрошен първичен камък. Опитът от Швейцария показва, че R-бетонът може да замени значителна част от класическия бетон в строителството на домове. Отпадъчните материали от производството на тухлени продукти могат също да бъдат смилани и добавяни към суровата смес като разредители. Като алтернатива те се превръщат в основа за тухлен пясък или брашно.

Може да харесате още...