Проект „Достоен дом“ – създаване на коалиция за борба с лошите жилищни условия“ приключва успешно

Вижте също...