pixel

Развиваме строителството с Китай

Меморандумът за разбирателство ще създаде добра основа за сътрудничество в няколко основни направления, касаещи строителството, тъй като много китайски компании проявяват интерес и имаме поредица от проведени срещи с тях. Това коментира министър Лиляна Павлова, която заедно с министър Чън Джънгао подписа Споразумение за сътрудничество между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Министерството на жилищата и развитието на градските и селските райони на Китайската народна република.

Документът е подготвен с цел укрепване и разширяване на двустранните отношения с Китайската народна република и желанието за установяване на двустранно сътрудничество в областта на: публично-частното партньорство, градското управление и развитие, борбата с незаконното строителство, сеизмичната устойчивост, енергийна ефективност, съдействие по установяване на контакти и партньорства между неправителствени организации, професионални съюзи, работодателски организации, компании и др.

Подписването на споразумение между двете министерства ще бъде стъпка за установяване на трайно партньорство и засилване на икономическите връзки между двете страни. В него са взети предвид реално съществуващите възможности на двете държави и взаимният интерес на техните институции да развиват и укрепват двустранните отношения.

Благодарение на подписаното споразумение установяваме и ще можем да синхронизираме стандартите, по които ще се работи в строителството, защото те са много важни. В България прилагаме техническите правила и норми, валидни за Европейския съюз. Много важно е и това, че продуктите, които влагаме в строителството, трябва да имат т.нар. СЕ сертификати, обясни Павлова.

Други области на сътрудничество са архитектурата и сеизмологията, тъй като параметрите на жилищното строителство са много важни, информира още министърът и допълни, че китайската страна е впечатлена от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради въпреки различните мащаби, защото те са построили 6 млн. нови жилища, но имат и програма за саниране и обновяване на сградния фонд. В тази връзка област на сътрудничество ще бъдат също финансовите механизми и програмите за обновяване, тъй като при тях държавата не предоставя цялото финансиране, а само една трета от него. Другата се предоставя от собствениците, а последния дял е за сметка на компаниите, които предоставят услуги –електроразпределителни дружества, топлофикации и др. Това са също механизми и модели за сътрудничество, заяви тя.

Министър Павлова коментира, че China Pacific Construction Group и China Communication Construction Company са двете от най-активните от множеството компании, които посещават България. Те са едни от най-големите държавни компании и са участвали в реализацията на големи инфраструктурни обекти. В резултат на проведената вчера среща с ръководството и собствениците на China Pacific Construction Group е получено потвърждение, че те избират България за свой офис за цяла Европа и „хъб“ за инвестиции на нашия континент.

Подготвен е и предстои да бъде подписан и меморандум за разбирателство между Камара на строителите в България и China Communication Construction Company. Той ще позволи сътрудничеството между двете структури, така че те да могат да кандидатстват заедно за участие в проекти за изграждане на пътна, железопътна и друга инфраструктура, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството.

standartnews.com

 

Може да харесате още...