Системата “Ондулин под керемида” – комфорт и надеждност

Покривът  на сградата е архитектурният елемент, който в най-голяма степен е изложен на атмосферни влияния – сняг, дъжд, вятър, големи температурни амплитуди и др. Предвид факта, че топлият въздух в обитаемите помещения се покачва и в най-голяма степен контактува с плоскостта на тавана, надеждната топлоизолация и оптималната вентилация са от изключително важно значение за комфорта в обитаемите помещения. Покривът също така формира специфичното визуално възприятие на сградата,  придава индивидуалност и архитектурен стил. С цел оптималното функциониране, пестене на разходи и постигане на желаната визия е необходимо да се отдели изключително голямо внимание на покривния пакет като се започне от процеса на проектирането,  премине се през  избора на качествени и подходящи материали и системи и се стигне до изпълнението и  последващата поддръжката при експлоатацията му.

С настоящото изложение ще илюстрираме прилагането на системата “Ондулин под керемида”, съвместно с продуктите на “Изовер”

I. Предимства на системата “Ондулин под керемида”:
– Бърз и лесен монтаж.
– При реализиране на детайлите не се прилагат разтвори (циментов и др.) и ламарина.
– Вълнообразният лист се фиксира с гвоздеи (през фиксиращите летви за керемидите), които преминават през високата част на вълната, т.е. продупчванията са на по-високо ниво и през тях е невъзможно да проникне вода.
– Изключителна надеждност – хидроизолиране на две нива – ниво вълнообразен лист “Изолин” и ниво керемиди.
– Намалява се лимитираният наклон на ската. Минималният наклон, при който е приложима  системата е 16%.
– Постига се интензивна вентилация на две нива – “керемиди-вълнообразен лист” и под вълнообразния лист.
– Игнорира се възможността от поява на  влага от конденз.
– Увеличава “живота” на покривната система – избягва се явлението термошок на керемидите, гниене на дървения материал и корозия на крепежните елементи.
– Оптимизиране работата на топлоизолацията и шумоизолацията.
– Постигане на оптимален бюджет – могат да се използват нисък клас керемиди.
– Приложима е освен при традиционни керамични или бетонови керемиди, при плочи от естествен камък (тигли) и други.
– Приложима е както при ремонт на стари, така и при изграждането на нови покриви.
– Налични са пълна гама технически детайли за прилагане на системата.

II. “Стъпки”, през които преминава монтажа.
1. Монтира се мембрана под нивото на топлоизолацията. Съществуват два варианта:
1.1 Паронепропусклива мембрана Ondutiss AL 90
1.2 Kлиматична мембрана Vario KM / Vario KM Duplex UV. Краищата на мембраната се застъпват с приблизително 10 см е се залепват със самозалепващата лента VARIO KB1. Многофункционалните климатични мембрани Изовер Vario KM / Vario KM Duplex UV са уникални за постигане на високо ниво на въздухонепроницаемост и са несравнима защита срещу влагата. VARIO е висококачествен „интелигентен” продукт, който автоматично се адаптира към промените в климатичните условия.

2. Пространството между гредите се запълва със стъклена минерална вата на Изовер на плочи (Isover Piano) или на ролки (Isover Domo). Ватата няма нужда от механично закрепване.  Необходимо е само да се инсталира между гредите така, че да запълни цялото пространство без да оставя фуги. Благодарение на еластичната си форма, материалът надеждно се фиксира в конструкцията.

3. Монтират се столиците за вълнообразния лист “Изолин”. Осовото разстояние между столиците е равно на осовото разстояние между фиксиращите летви за керемидите.

4. Между столиците за листовете “Изолин”, в случай че е необходимо, може да се постави допълнителен слой топлоизолационен материал. Този случай е изключително актуален при прилагане на системата “Ондулин под керемида” за ремонт на стари покриви, когато височината на съществуващите ребра е по-малка от необходимата дебелина на топлоизолацията. Важно е да отбележим, че не е необходимо  височината  на столиците  да бъде по-голяма от дебелината на слоя допълнителна топлоизолация, защото системата осигурява оптимална вентилация, без да е  необходимо да се осигуряват  допълнителни обеми за нея.

5. При някои характерни случаи е възможно да се приложи и пародифузна мембрана над топлоизолационния материал.

6. Монтиране на вълнообразните листове “Изолин”. Листовете “Изолин” се се фиксират с гвоздеи “Ондулин” – около 6-7 бр./лист. По-този начин се осигурява позиционирането им до полагането на фиксиращите летви за керемиди.

Технически параметри на листа:
Дължина: 200 см ± 1%
Ширина: 103 см ± 2%
Профил: 21 вълни
Дебелина: 2,6 мм
Височина на вълната: 25 мм
Ефективна площ: 1-75-1.85 м²/лист
Тегло: 6,7 кг/ лист.

7. Полагат се фиксиращите летви за керемидите. Разстояните между летвите зависи от конкретния тип керемида. Посредством  тях се реализира трайния монтаж на листовете “Изолин”. Коването става през летвите, като гвоздеите трябва да преминават през високата част на вълната.

8. Монтаж на керемидите. Предвид факта, че цялата изолация се реализира и на ниво вълнообразен лист “Изолин”, няма специални  изисквания към финишното покривно покритие.

За допълнителна информация www.onduline-bg.com