pixel

Системата Porotherm Profi Dryfix Extra – чиста работа!

Porotherm Profi Dryfix Extra

Мислите, че тухлите не се променят? Грешите – те еволюират непрестанно. Какво ни дава всяка промяна и какво можем да спечелим с новата система Porotherm Profi Dryfix Extra?

Porotherm Profi Dryfix Extra

Еволюция на тухлите © Wienerberger EOOD

Когато говорим за тухли, често ги свързваме с традиционни и даже отживели строителни практики, елементарен начин на строителство и цапащи мокри процеси.

Развитието на тухлите обаче не спира и те се развиват постоянно, например в областта на форматите. В миналото думата тухла означаваше тухла единица или четворка. Днес тухлите, използвани в строителството, са голямоформатни, с вертикална перфорация и с много точна геометрия, улесняваща работата както по време, така и откъм майсторство.

Така само за десетилетие-две отпадна нуждата от използване на зидарски разтвор по вертикалната фуга между две съседни тухли, защото сглобката нут-федер (от немски) или познатите по нашите ширини зъб-глъб осигурява тази надеждна връзка. Отскоро можем да се лишим напълно от мокрите процеси и трудоемкото подравняване на зидарията чрез новата система, наречена Porotherm Profi Dryfix. При нея зидарският разтвор се замества от специално разработено полиуретаново лепило (Dryfix Extra), което в комбинация с перфектно калибрирани тухли (тип Profi) осигурява множество предимства, които променят представите ни за изграждането на зидани стени.

Нека да видим кои са тези предимства и как да се възползваме от тях максимално!

Зидария с висока степен на точност

Porotherm Profi Dryfix Extra

Висока точност на тухлата © Wienerberger Österreich

Продуктите Porotherm са известни с неоспоримите си предимства. Новото при тухлите Porotherm от серията Profi е, че след изпичане те преминават допълнителна обработка – прецизно компютърно калибрирано шлайфане на хоризонталните страни, което им придава изключителна точност с толеранси под половин милиметър. Затова този вид тухли се наричат „шлайфани“. По този начин се осигурява бързина при задането, която е ключово предимство, и още много улеснения. Сама по себе си тухлата е толкова гладка, че при прилепване до друга се постига максимална плътност на зида, а специално разработеното за Винербергер полиуретаново лепило Dryfix Extra осигурява сигурната и здрава връзка между тях.

Съставът на лепилото Dryfix Extra е подбран така, че то да бъде максимално здраво и издръжливо във времето. Разбира се, то е специално пригодено за слепване на керамични повърхности, затова замества нуждата от познатите зидарски разтвори и всички свързани с тях неудобства и необходими инструменти. Тествано в независими лаборатории, лепилото Porotherm Dryfix Extra е издържало изпитванията за устойчивост на материала, механична якост, пожароустойчивост и всички здравословни аспекти за безопасност.

Прецизната геометрия на блоковете осигурява равна и гладка повърхност на завършената стена, като намалява разхода на материал за последващата мазилка.

Много висока устойчивост

Porotherm Profi Dryfix Extra

Здравина на Porotherm Profi Drifix Extra © Wienerberger Romania

В България на тухлените стени се гледа преди всичко като ограждащи и преграждащи в конструкцията, все пак е важно да се осигури устойчивостта на стената така, че да може да носи сама себе си.

Свързващата способност (здравината) на лепилото Dryfix Extra е толкова голяма, че при тестове за механично разрушаване на стена, изпълнена с него, се увреждат самите тухли, но не и зоните на слепване между тях. Предвид високата якост на натиск на самите тухли Porotherm (7,5 – 10 N/mm² – много над изискванията за ограждаща зидария), можем съвсем спокойно да заключим, че устойчивостта на стената е гарантирана.

А сега нека видим как да осигурим максимално ефективно изграждането ѝ.

 По-бързо зидане и лесна обработка

Porotherm Profi Dryfix Extra

Готова стена с Porotherm Profi © Wienerberger s.r.o.

Поради бързото достигане на необходимата слепваща якост на полиуретановото лепило Dryfix Extra (около 10 мин.) с тази система се работи много бързо и значително по-лесно в сравнение с конвенционално използваните системи със зидарски разтвор. Не е необходимо да се изчаква (особено при по-тънките стени) за да се подсигури необходимата здравина при бързо зидане във височина.

Поради изключително точните размери на Profi тухлите, времето за поставянето на всеки блок е сведено до минимум. На практика след подравняването на първия ред, след това всеки следващ ред е вече нивелиран. Зидарят трябва само да постави блока точно върху предходния.

Това е важно за предприемачите и строителите, защото времето за изграждане на зидариите може да бъде намалено до два пъти. А намаленото време за работа може да компенсира изоставане в други фази на строителството и така да спести значителни разходи за неустойки от закъснения. Освен това строителните фирми имат възможност да приключат повече обекти за по-малко време и така да генерират повече печалба заради по-големия обем работа извършена за същия период.

Това предимство е от полза и за строителните работници, чиято работа най-често се заплаща на квадратен метър готов зид. Със системата Porotherm Profi Dryfix Extra се “отмята” по-бързо голяма квадратура, което им дава възможност да достигнат минимум два пъти повече надница дневно.

Опитът от други страни, където Винербергер е наложил този тип продукти, сочи, че строителите, свикнали веднъж с по-бърза система на работа, я предпочитат, и връщането към стандартните способи със зидарски разтвор би било крачка назад.

Тъй като времето е ключов ресурс днес, икономисващите време решения в строителството осигуряват голямо конкурентно предимство при равни или дори по-малки финансови разходи.

Необходим е много по-малък набор от инструменти

Porotherm Profi Dryfix Extra

Система Porotherm Profi с пистолет и полиуретаново лепило Dryfix Extra © Wienerberger Romania

Подемна техника, миксери, лопати, кофи и мистрии… всички те остават в миналото. Многобройните приспособления, с които се доставят на обекта и се разнасят по етажите десетки палета с разтвор, разходите за електроенергия за подемници и кранове, водата, инструментите за бъркане и труд за приготвяне и разнасяне на готовия разтвор, плюс допълнителния труд на общите работници, всичко това изисква сериозни разходи от всяка строителна фирма. В изготвянето на бюджета на сградата те се калкулират по подразбиране и доскоро никой небеше се замислил, че тези разходи могат да отпаднат напълно от сметките. Решинето е : да се използват тухли Porotherm Profi, няколко флакона Dryfix Extra и метален пистолет за полиуретаново лепило с висока резба. Единственият зидарски разтвор, който е необходим на площадката е този, с който подвеждаме първия ред или т.н. „легло“. Но както казват опитните майстори : „Подхванеш ли правилно първия ред, после нямаш грижи“.

По-малък обем => по-икономично

Porotherm Profi Dryfix Extra

Строители обсъждат строеж © Uwe Strasser

За да стигнем до това твърдение е вложено много ноу-хау, но като цяло калкулацията е проста:

Полиуретановото лепило Porotherm Dryfix Extra се доставя в комплект с тухлите. За един камион с тухли с дебелина 25 см са необходими 26 флакона Dryfix Extra или малко над две кашончета в сравнение с 78 торби сух разтвор, равняващи се на 2,2 палети и с тегло на палет на 1400 кг.

Един камион лепило Dryfix Extra може да замени 100 камиона с хоросан! И това не е всичко! Зад тези камиони се крият доста разходи. Като начало 100-те камиона трябва да бъдат докарани на обекта, разтоварени и „разхвърляни“ по етажите. Всичко това струва пари. Да не говорим колко изгорели газове ще спестим на природата.

Това е само доставянето на зидарския разтвор на обекта. Да не забравяме олекотяването на товара върху конструкцията заради спестения зидарски разтвор по стените. Средното обемно тегло на 1 кубичен метър зидарски разтвор е 1800 кг или 1400 кг на пале. Така стъпка по стъпка се трупат ненужни разходи, които се спестяват само с един избор – Porotherm Profi Dryfix.

Това е в мащабите на многофамилното строителство – кооперации и смесени сгради. Но нека сега да „преведем“ тези обеми спрямо нова еднофамилна къща. За изграждането на една средна семейна къща са необходими 14 000 литра готов зидарски разтвор или цели 17 палета сух разтвор. За същата къща са необходими около 202 флакона (17 кашончета) лепило Porotherm Dryfix Extra. Правилата за транспорт, механизация, разтоварване и складиране са същите, а ние можем да си ги спестим.

Без обектови отпадъци

Porotherm Profi Dryfix Extra

Porotherm Profi Dryfix Extra – без обектови отпадъци © Wienerberger d.o.o.

При работата със стандартен зидарски разтвор неминуемо се стига и до обектови фири, като неизползван зидарски разтвор. Ако в края на деня или при прекъсване на работа остане известно количество разтвор, който вече е забъркан, той трябва да се изхвърли, защото до другия ден вече ще е стегнал и ще бъде неизползваем.

Освен загубите на материал, това ще ни донесе и допълнителни разходи за депонирането на този отпадък на специално указаните за целта места. Това включва още транспортни разходи, товаро-разтоварни разходи и разходите за самото депониране.

Не бива да пренебрегваме и негативното екологично въздействие върху околната среда. Трябва ли да си причиняваме всичко това?

След работата с лепилото Dryfix Extra, пистолетът просто се почиства със специален флакон-чистител на ацетонова основа и на следващия ден сме готови да продължим със същата скорост и ефективност.

Без мокри процеси = по-дълъг сезон = по-бързо нанасяне

Porotherm Profi Dryfix Extra

Porotherm Profi Dryfix Extra – Система без мокри процеси © OOO “Wienerberger Kirpich”

При използването на зидарски разтвор е необходима вода за разтварянето на строителната суха смес, т.н. “направна вода”. Това води до редица неудобства, които са свързани със свойството на водата да замръзва при минусови температури. На първо място ограничава сезона, в който можем да използваме зидарски разтвор при полагането на зидарии. В студените месеци, когато минималните температури през нощта падат под нулата, водата в прясно положения разтвор замръзва и така се нарушават процесите на набиране на якост във вароциментовия разтвор. В резултат не се постига заложената якост. Това е и причината нормите и производителите да забраняват да се изпълняват зидарски работи при температури по-ниски от +5оС. Което означава по-кратък сезон за зидане.

Някои биха възразили. През зимните месеци обикновено се „влиза“ в затворените вече зони и се продължава с други операции като прокарване на електрически и ВиК инсталации. Обаче от гледната точка на майстора – зидар, това означава, че други бригади ще имат работа, а той ще трябва да почива. За него не е без значение, дали ще може да работи още месец или два. В мащабите на големите строителни фирми, това би означавало възможност да се предаде една или дори две-три готови сгради в повече за година. С лепилото Dryfix Extra зидането може да продължи и през зимата. С него може да се работи при температури до -5°C. Спрямо средните температури, регистрирани на територията на България за последните десетилетия това означава до два месеца по-дълъг сезон или практически непрекъсната строителна година.

В допълнение, заради това, че не използваме допълнително вода за подготовка на зидарския разтвор, конструкцията изсъхва по-бързо и съответно по-бързо става възможно нанасянето за живеене.

Чиста строителна площадка

Porotherm Profi Dryfix Extra

Чиста строителна площадка © Wienerberger Österreich

Доскоро в България терминът „чиста площадка“ беше повече в сферата на пожеланията, но вече това е норма за строителите, които искат да градят европейски имидж. Хубавото е, че със системата Profi Dryfix Extra почистването на строителната площадка след края на работния ден въобще не е необходимо. С тази система не се създава отпадък от използването на вароциментовия разтвор, не се изхвърля разтвор и не е нужно да се чисти след майстора. Ползата е тройна – спестяваме пари за труда на този, който би трябвало да почисти, за транспорт и за депониране на отпадъците.

И когато говорим за спестяване, имаме предвид не само финансови средства, но и разход на човешки ресурси и на време.

Красиво и изчистено изпълнение

Porotherm Profi Dryfix Extra

Porotherm Profi Dryfix Extra – Чиста работа © Wienerberger EOOD

Зидането със зидарски разтвор иска майсторска ръка. Изглежда лесно, но изисква много опит и придобит усет, така че да няма нацапани стени, несъразмерни фуги (прекалено тесни – “гладни”, както ги наричат майсторите, или прекалено дебели, които водят до преразход на разтвор). Освен добре отработените движения на майстора, се иска и набито око, за да се постигне оптималната консистенция на разтвора, за да се нивелира по-добре всеки следващ ред. За съжаление майсторите, постигнали това съвършенство, са малко и освен това взимат скъпо.

Зидането с Profi Dryfix Extra не изисква толкова високо специализирана работна ръка и въпреки това осигурява постигането на красива и чиста зидария.

Модулно съвместими

Porotherm Profi Dryfix Extra

Porotherm Profi Dryfix Extra – модулна съвместимост © Wienerberger s.r.o.

Стандартното строителство в България предполага изграждането на външните стени с блокове за 25 см дебелина на зида и 12 см за вътрешните преградни стени. Системите Profi Dryfix Extra предлагат модел и от двете дебелини – Porotherm 25 N+F Profi и Porotherm 12 N+F Profi. По-голямата височина на блоковете от 249 мм, заедно с около милиметър лепило, осигуряват модулността от 25 см във височина, което улеснява майсторите при „срещането“ на два перпендикулярно съседни зида, когато те не завършват при колона, а и така лесно могат да се „водят“ и „превързват“. В допълнение могат да се комбинират и с тухлите от същия Profi тип – Porotherm 38 W.i Plan.

Ограничихме се да изброим десетина основни предимства на тухлите Porotherm Profi, макар че в действителност са доста повече. Но след толкова сериозни аргументи едва ли е необходимо да влизаме в повече детайли. Изводът е един – заради своите много предимства тухлите Porotherm Profi се превръщат в синоним на лесна логистика, бърза и чиста зидария и икономически изгодна система за зидария за всеки сезон. Както се казва – чиста работа!

За повече информация – Винербергер.

Може да харесате още...

Izolacii.eu