Стъклена вата Clima34 за ETICS системи, много повече от обикновена топлоизолация

ISOVER

Цялостни иновативни решения за устойчиво строителство Saint-Gobain Isover.

Saint-Gobain Isover произвежда и продава изолации за жилищно строителство, индустрията, и в сектора на транспорта. Благодарение на постоянната инвестиция в технологии и проучвания, Isover предлага пълна гама от продукти и решения за топло- звукоизолация и пожарозащита от стъклена, каменна вата и Ultimate.

В световен мащаб Saint-Gobain Isover разполага с 12 специализирани сектора в над 100 изследователски и развойни центъра, в които работят над 3700 служители. Благодарение на техните усилия и огромните ежегодни инвестиции – 33% от оборота на Saint-Gobain Isover идва от системи и решения, свързани с икономия на енергия и опазване на околната среда. 1 от 3 къщи в Европа е изолирана с продукти на Isover.

Стъклената вата предлага по-висока ефективност поради редица фактори:

ISOVER

Топлоизолация

Благодарение на порестата си структура, стъклената вата Isover представлява оптимално решение за изолация както от топлина, така и от студ. Кръстоската на влакната образува множество пори, в които въздухът задържа топлината и ограничава преминаването ѝ през стената.

ISOVERПаропропускливост „дишащ ефект“

Благодарение на това, че индексът на паропропускливост е равен на този на въздуха (μ=1), допълнителната влага, налична в сградата, може лесно да бъде отведена извън нея през фасадата, която е изолирана с плочи от стъклена вата, непозволяваща образуването на конденз и мухъл във вътрешноста на сградата.

ISOVER

Звукоизолация

Порестата структура на стъклената вата позволява отлична звукоизолация от въздушен шум: трафик, дъжд, градушка и т.н.

ISOVERПриспособимост

В сравнение с по-твърдите изолационни материали, високата еластичност, която стъклената вата притежава, я прави приспособима към извити повърхности и към налични неправилни форми при проектиране на носещите стени.

ISOVERСтабилност на размерите и дълъг живот

Инертната структура на стъклената вата осигурява на плочите висока стабилност на размерите и дълготрайност, намалявайки риска от напуквания, причинени от дневни или сезонни колебания на температурата.

ISOVERУдароустойчивост

В сравнение с изолациите, направени от полистирен (ЕPS или XPS), еластичните свойства на стъклената вата дават на фасадата, изолирана с плочи Isover Clima34, по-висока удароустойчивост от случайни удари като например градушка.

ISOVERПротивопожарна защита

Тъй като е направена от инертни материали като стъкло и пясък, стъклената вата е с клас на противопожарна защита A2-s1, d0, т.е. тя е незапалима, не подхранва огъня и не разпространява пламъците. Тази характеристика е от особено значение при възникване на пожар вътре или извън сградата.

ISOVERЕкологична устойчивост

Стъклената вата е произведена от над 95% неорганични материали, налични в изобилие в природата. 80% от тях са направени от рециклируем материал (стъкло). Освен това употребата на плочи, направени от стъклена вата, допринася за получаването на допълнителни точки при LEED сертифициране на сграда за екостроителство.

Плочи от стъклена вата за външна изолация

Isover Clima34 G3 e eдинствената плоча за външна изолация (ETICS системи) от минерална стъклена вата, която има λD = 0,034 W/(m.K)

ISOVER

Топлоизолация
Топлопроводимост при 10°C, λD W/(mK) 0,034
Топлоустойчивост дебелина (мм) RD (м²K/W)
 40 1,15
 50 1,45
 60 1,75
 80 2,35
100 2,90
120 3,50
140 4,10
160 4,70
180 5,25
200 5,85

Строителните технологии у нас позволяват използването на различни строителни материали за изграждане на външни стени. За всяка от тях Saint-Gobain Isover предлага оптимални решения за топло-и звукоизолация. По-долу са представени някои стойности за топлоизолация U (W/m2K) и звукоизолация Rw (dB), които се постигат при използване на топлоизолационни системи с изолация Clima34 за характерни строителни материали при изграждане на външни стени. Посочените стойности са взети от доклади за изпитване или от изчислителния софтуер Isover Acutherm. Посочените дебелини на изолацията Clima34 за отделните стени са минимално изискуемите, за да се удовлетворят изискванията на стандарта U=0,28 W/m2K, според Наредба № 7/2004 на МРРБ и последните изменения и допълнения от 2017.

ISOVER

ISOVER

ISOVER

ISOVER

ISOVER

ISOVER

Топлоизолация с Clima34 върху външни стени Glasroc X

Монтаж на топлоизолационна система Clima34 върху външни стени Glasroc V*

ISOVER

 1. Вътрешна обшивка;
 2. Мембрана Vario KM Duplex;
 3. Метални профили;
 4. Изолация;
 5. Glasroc X;
 6. Лепило;
 7. Топлоизолация Isover Clima34;
 8. Армиращ слой;
 9. Армираща мрежа;
10. Мазилка.

Плоскостите Glasroc X могат да бъдат завършени с различни видове защитни покрития. Всички варианти на покрития, както и видовете външни системи, можете да видите, като изтеглите каталога. В него ще намерите и указанията за монтаж, както и описание на всички компоненти на системите.

Върху повърхността на плоскостите Glasroc X се полага лепило за топлоизолационни плоскости. Топлоизолационните плоскости Clima34 се лепят към стената, като се съблюдава фугите помежду им да не попадат върху фугите между плоскостите. Фиксират се механично към профилите, през плоскостите Glasroc X, посредством дюбели със самонарезен винт.

ISOVER

Стъклената минерална вата опасна ли е?  Вреди ли на здравето?

Само в Европа всяка една от 3 къщи е изолирана с плочи Isover, и нито един завод на Isover в света не се е натъкнал на случаи на професионални заболявания, пряко свързани с излагането на стъклена минерална вата (а само в Италия заводът е активен от повече от 50 години). Но не искаме да ви разказваме „само“ очевидното. Нашите продукти постоянно се анализират от трети сертифициращи организации, за да се гарантира тяхната здравословност на научна основа, и можем да кажем, че стъклената минерална вата е безопасна и безвредна за здравето, доколкото е съставена от биоразтворими влакна, съответстващи на „Бележка Q“ от Регламент (ЕО) № 1272/2008. Това означава, че химическият състав на този материал е такъв, че фибрите, дори и в случай на поглъщане, биха се разтворили лесно във физиологичните течности, без да представляват опасност за здравето на човека. Сигурни ли сме също толкова, че смогът и цигареният дим правят същото? … Доказателство за това е, че както атмосферното замърсяване, така и тютюнът са включени от Международната агенция за изследване на рака (IARC) в Група 1 „Канцерогенни за човека агенти“, както и дървесния прах, докато стъклената минерална вата е класифицирана в Група 3, т.е. сред веществата, „които не могат да бъдат класифицирани по отношение на канцерогенността за човека“.

Вижте също...