Уплътняване на разширителни, компенсационни и конструктивни фуги

licata

Необходимо е винаги да се изпълняват фуги, за да се избегне риска възпрепятстваните движения на конструктивните елементи да не породят вътрешни напрежения, които, в случай че надвишат якостта на опън, биха предизвикали неконтролируема поява на процеси на напукване.

Ако фугите са проектирани правилно, движенията ще се проявят в предвидените точки и функционалността на конструкцията няма да бъде нарушена.

Фугите са прекъсвания, създадени специално за:
– да позволят движения, предизвикани от температурни промени;
– да позволят движения на отделните структурни елементи, предизвикани от различните им натоварвания или слягания;
– да се ограничат в предварително определни зони процесите на напукване, дължащи се на свиване на бетонните конструктивни елементи поради съхнене.

Фугите винаги трябва да бъдат уплътнени, за да се предотврати навлизането или отделянето на твърди тела, течности или газове. Ефикасното им уплътняване придобива изключителна значимост за трайността и функционалността на цялата конструкция, независимо дали става въпрос за сграда или инфраструктура.

Избор на материалите според характеристиките им

За да се определят изискванията, които един уплътняващ материал трябва да гарантира в зависимост от специфичното му приложение, е необходимо да се вземе предвид, че той трябва да бъде в състояние да поема във времето движенията на свиване и на разширяване на конструкцията, и да осигури дълготрайна експлоатация.

Характеристиките, които един уплътняващ материал трябва да осигури, са тясно свързани също така с вида фуга. Една опростена класификация на фугите на бетонните конструкции е следната:
– Разширителни фуги: имат функцията да позволят движенията на съседни структурни бетонни елементи, предизвикани от появата на температурно разширение/свиване или от пораждането на различни напрежения. Тяхната роля се състои в изолирането на структурни елементи с различно поведение, поради тази причина са наричани още изолационни фуги;

Licata

– Компенсационни фуги: тези фуги позволяват да се регулира и контролира появата на напукванията, дължащи се на неизбежно възникване на свиване, характерно за някои структурни бетонни елементи с големи размери и относително малка дебелина, като например бетонните настилки. Компенсационните фуги позволяват разделянето на един структурен елемент с големи размери на елементи с по-малки размери.
– Конструктивни фуги: тези фуги се оформят вследствие на изпълнителни/конструктивни специфики или вследствие на полагането на сглобяеми елементи.

Уплътняващите материали могат да се деформират до определен процент от първоначалния им размер: тази стойност е определена като „способност за движение“.

За да може уплътняващият материал да следва движенията, от изключително значение е точното изчисляване на съотношението между дълбочина и широчина на фугата.

Основните изисквания, на които трябва да отговаря един уплътняващ продукт, са следните:
– прилепване към повърхността, прилепването към противоположните страни на фугата позволява на самата фуга да работи;
– еластичност, основно свойства, за да се поемат на движенията на конструкцията, която трябва да се уплътни, без да се губи сцепление и без да се напуква;
– непропускливост;
– устойчивост на остаряване (да не става крехък при излагане на ниски температури, да не се размеква при излагане на високи температури), за да гарантира трайност;
– устойчивост на UV лъчи;
– химическа устойчивост, когато е наложителен контакт със специфични агресивни вещества.

Продукти

Серията ResinFIP Seal предлага еластични уплътнения на полисулфидна, полиуретанова, епокси-полиуретанова и акрилна основа.

Приложение

Продукти от линията ResinFIP Seal са разработени за запечатване на:
– разширителни и конструктивни фуги на сгради и инфраструктури в гражданското и индустриално строителство;
– сглобяеми бетонни елементи;
– свързващи фуги на хоризонтални и вертикални елементи;
– компенсационни фуги на индустриални бетонни настилки;
– фуги на хидротехнически съоръжения.

Licata

Подготовка на основата

Особено внимание трябва да се обърне на подготовката на повърхностите на фугата. Те трябва да са механично здрави, почистени от прах, масла, мазнини, остатъци от строителен разтвор и/или какъвто и да е друг елемент, който може да възпрепятства сцеплението. Когато става въпрос за бетонни конструкции с влошено състояние, е необходимо да се отстрани увреденият бетон и да се възстанови оригиналната геометрия на фугата с продукти от серията BetonFIP. В случай на метални повърхности е необходимо да се отстранят люспи от окис, ръжда, облицовки, мазнини и т.н.

Нанасяне

За да се постигне добър естетичен вид, се препоръчва залепването на тиксо върху горните ръбове на фугата, така че да не се зацапа конструкцията.

Когато нанасянето се извършва чрез изливане, трябва да се започне от долната част на фугата и да се продължи в посока към повърхността, като се внимава да не се въвлече въздух.

Съвети за изпълнение

Прилепването към повече от две страни на фугата не позволява на уплътнението да следва правилно движенията. Уплътнението трябва да прилепне само към страничните ръбовете на фугата, за да може да работи правилно, съответно е от особена важност правилното поставяне на предварително формован свиваем шнур, който да служи като основа на фугата.

Основата на фугата, с подходящо избран диаметър, се поставя на дълбочина, която трябва да бъде приблизително равна на половината от широчината на фугата.

В зависимост от областите на приложение, начина на нанасяне и категорията на препоръчания продукт, линията ResinFIP Seal включва:

Грунд ResinFIP Seal Primer 500

Епоксиден, двукомпонентен грунд, подходящ за подобряване на сцеплението на полиуретанови уплътнители от серията ResinFIP Seal.
Ръчно нанасяне. Подходящ за подобряване на сцеплението на полиуретанови уплътнители от серията ResinFIP Seal.

Подложки за фуги ResinFIP Fondo Giunto

Екструдиран полиуретанов шнур, предназначен за запълване дъното на фугите, преди нанасяне на уплътняващия материал.
Ръчно полагане. За запълване дъното на фугите, преди нанасяне на уплътняващия материал.

Полисулфиди уплътнители ResinFIP Seal THS 520

Еластичен уплътнител на основата на полисулфиди, разливен, двукомпонентен, за хоризонтално нанасяне, в черен или сив цвят.
Ръчно нанасяне. За уплътняване на фуги при хоризонтално нанасяне.

Уплътнител ResinFIP Seal THT 530

Еластичен уплътнител на основата на полисулфиди, тиксотропен, двукомпонентен, за вертикално нанасяне, в черен или сив цвят.
Ръчно нанасяне. За уплътняване на фуги при вертикално нанасяне.

Полиуретанови уплътнители ResinFIP Seal PU 550

Еластичен уплътнител, полиуретанов, разливен, двукомпонентен, черен на цвят, за хоризонтални фуги на настилки.
Ръчно нанасяне. За уплътняването на фуги на настилки.

Уплътнител ResinFIP Seal PU 570

Eднокомпонентен полиуретанов еластичен уплътнител, тиксотропен, със средно-нисък модул на еластичност.
Нанася се чрез екструзия. За направата на еластични уплътнения на разширителни и конструктивни фуги в сгради и инфраструктури с гражданско и промишлено предназначение, бетонни сглобяеми елементи, свързващи фуги между хоризонтални и вертикални елементи, компенсационни фуги на промишлени настилки от стоманобетон, хидротехнически съоръжения.

Уплътнител ResinFIP Seal PU Cartuccia

Полиуретанов водоразширяем тиксотропен уплътнител, в картуш, за предотвратяване проникването на течности при сглобки или фуги на конструкции, които съдържат или влизат в контакт с течности.
Нанася се чрез екструзия. За направата на:
– конструктивни фуги;
– свръзки между структурни елементи, като например готови елементи;
– отвори или джобове за поставяне на профили и тръби.

Предупреждения

Указанията по-горе са от общ характер. Поради това трябва да се направи справка с информацията в техническата карта на избрания продукт.

За повече информация – Ликата.

Вижте също...