Уплътняващ и хидроизолиращ водонабъбващ бентонитен съединителен профил за работни фуги при изливане на бетон