pixel

Винербергер с нов продукт на Стройко

От много години Винербергер участва в строителното изложение „Стройко”. Познавайки детайлно пазара и потребностите на клиентите, компанията се стреми да предложи продукти, които желае клиентът, а не просто да отговори на нормативните норми.

 Следвайки тази политика, Винербергер разработи нов продукт, подобрена версия на уникалния за страната керамичен блок Porotherm 38 N+F Hi, с който се изграждат монолитни стени без необходимост от допълнителна топлоизолационна система. Тези блокове напълно покриват изискванията на нормите за топлосъхранение на сградите.

Но клиентът би желал да постигне по-добри параметри за топлоизолация от минимално изискваните и Винербергер разработи керамичен блок от ново поколение – Porotherm 38 К. Новият блок притежава с 25 % по-добра топлоизолация при запазване на дебелината на зида от 38 см, като покрива по-строгите изисквания за енергийна ефективност при изграждане на енергоефективни и нискоенергийни сгради.

Всички продукти на фирмата, включително и новият блок Porotherm 38 К са разработени според основните аспекти на производствената политика на компанията – здравословност, екологичност, икономичност и енергийна ефективност. Това дава гаранция на крайния потребител, че къща, изградена с монолитни керамични стени ще има 10 от 10-те незаменимите предимства като:

– оптимизирана топлоизолация и акумулиране на топлина;
– висока защита от климатичните въздействия;
– дълъг експлоатационен живот;
– висока енергийна ефективност през целия жизнен цикъл на къщата;
– изолация на външния шум;
– невъзпламеняемост;
– ниски строителни разходи;
– ниски комунални разходи;
– комфорт и приятен здравословен микроклимат;
– запазване на инвестиционната стойност за бъдещите поколения.

Може да харесате още...