pixel

Винербергер – стратегия „Европа 2020”

tuhla

Всяка нова къща трябва да отговаря на редица важни условия – не само на личните ви предпочитания, но и на изисквания, наложени отвън – като стратегията „Европа 2020” на Европейския съюз (ЕС). Освен всичко останало тази стратегия има за цел енергийната ефективност на всички новопостроени сгради да се увеличи с 20% до 2020 г., с което ще се постигне намаляване на парниковите газове с 20 % и увеличаване на възобновяемата енергия с 20%. Идеята изглежда много разумна, особено на фона на нарастващите цени на горивата, изчерпващите се ресурси и климатичните промени. Единственият въпрос е защо да чакаме до 2020 година?

Винербергер вече е една крачка напред. За нас препоръките винаги са били само отправна точка, над която да се надгражда, затова ние разработихме концепцията за керамична къща e4, която далеч надминава амбициозните изисквания за ефективност на ЕС. Сред допълнителните преимущества на концепцията са по-ниските разходи за отопление и охлаждане, както и удовлетворението от приноса към опазването на околната среда за бъдещите поколения.

Акцентът на концепцията пада върху използването на тухлите като естествен строителен материал. Те отговарят на всички изисквания за изграждането на дом на достъпна цена, който запазва стойността си във времето. Тухлата като напълно естествен материал удовлетворява и най-високите изисквания без да губи своята индивидуалност, отговаря на личните ви изисквания без ограничения в обемите и формите. Така получавате дом, в който и бъдещите поколения ще се чувстват комфортно.

Може да харесате още...