Всичко, което трябва да знаете за покрива – обяснено от водещите специалисти от Винербергер

Tondach

Кои са задължителните елементи на един здрав и дълготраен покрив?

“Да имаш покрив над главата си” – неслучайно в тази фраза и в много други популярни изрази думата „покрив“ е символ на дома. Безспорно той е един от най-важните елементи на сградата, защото я защитава от най-агресивните влияния на атмосферните условия. Затова е важно да се запитаме какво прави един покрив здрав и дълготраен? В този материал ще разгледаме необходимите задължителни елементи, без които той не може да функционира правилно и да защитава добре нашия дом.

Покривът се състои от покривна конструкция, скат, стреха, улама, майя, отводнителни и вентилационни елементи

Според определението в строителна литература, фукцията на конструкцията е да поеме всички товари от покрива и да ги предаде на изчислените за тази цел носеши елементи, като същевременно поема постоянните товари от сняг и вятър, както и временните динамични натоварвания при поддръжката на покрива. Но съвременният покрив има и други задължителни елементи, на които освен архитектите и инженерите, не по-малко внимание трябва да обръща и бъдещият обитател на всеки дом.

Покривната покривка е същинската защита на дома ни.

Покрив

За да предпазим всички носещи елементи на нашата сграда, трябва да изберем подходящо решение за нейната покривна покривка. Тя непосредствено защитава сградата срещу атмосферни влияния като дъжд, сняг и силен вятър. Представлява съвкупност от различни елементи, които допринасят за правилното функциониране на цялата система.

Първият елемент след носещата покривна конструкция е дървената обшивка. Традиционно тя се изпълнява от греди и различни видове дървени плоскости. За да я защитим от проникването на вода, по цялата дължина и ширина трябва да се постави пародифузно фолио, което е основна част от системата. Освен защитната си функция, фолиото позволява на естествените пари, създадени от човешката дейност, да преминат през него и да се отделят в атмосферата.

Следващата стъпка е монтирането на контралетвите, които са основа за носещите летви на покривното покритие. Под тях допълнително се поставя вулканизираща лента, която осигурява максимално уплътнение на отвора, който винтът пробива през фолиото.

Следва поставянето на надулучна пола, която отвежда до улука евентуално попадналата под керемидите вода. За да се осигури необходимата вентилация на покрива, е необходимо също така да се изгради носещата скара, за да има достатъчен приток на въздух. Това се осъществява с прецизното и правилно монтиране на летвите, както е обяснено по-долу в материала. То зависи от избрания модел керемиди. Но това не е достатъчно. Необходимо е използването на специално предназначените за тази цел вентилационни керемиди. По-подробно описание ще намерите в следващите стъпки.

Специално внимание трябва да се обърне и на уламите, тъй като те са една от рисковите зони при покривите с много скатове. Те се подсигуряват чрез алуминиева лента за улама, която се полага върху дървената скара и се монтира със скоби към конструкцията и вентилационния елемент. Необходимо е и да бъде уплътнена със съответната лента. Друга силно критична зона са билата на покрива. Те трябва да имат билни летви, които да подсигуряват надеждното полагане на капаците.

Основният и най-важен елемент от покрива са керемидите.

Tondach

Керемиди Tondach

Именно те защитават дома ни от дъжд и сняг. Има три основни групи модели при керемидите: така наречените континентален тип са подходящи за вътрешноконтиненталните части. Такива са моделите: Континетал Плюс, Констант Плюс, Македо, Винеам, Туист и Танго Плюс.

Друга специфична група са така наречените средиземноморски тип керемиди. Те са подходящи за крайбрежни зони, където по-често вали дъжд. От тази група са моделите: Венера, Румба, Медитеран Плюс.

Третата група е известна под името модерни модели. Това са голямоформатни керемиди с изчистени форми, които са особено подходящи за сгради с модернистично архитектурно оформление. Моделите Болеро и Фигаро Делукс са ярки представители на тази група.

Задължително е в райони, където духат по-силни и постоянни ветрове, керемидите на първия ред да се захващат с фиксиращи скоби. В тези зони от покрива, където керемидите се режат, например при маиите, те трябва да бъдат закрепени със скоби за рязани керемиди от неръждаема стомана, за да се предотврати тяхното свличане или пропадане. При подредбата на покривката трябва да се вложат и вентилационни керемиди, през които да излиза топлият въздух. Монтажът и бройката зависят от модела на керемидата и квадратурата но покрива.

Обшивките са от жизнено значение за надеждната хидроизолация на зоните на покрива, където има преминаващи през него елементи, или където покривът е в контакт с други покриви, комини и стени. Подробни указания за вида и изпълнението им ще намерите в следващите стъпки.

Алуминиевата вентилационна лента за било е следващият задължителен елемент за здравия покрив. Тя създава вентилация и предпазва покрива от прегряване при големи температурни амплитуди и съответно осигурява защитата от конденз и мухъл като го поддържа сух. Към нея с алуминиеви скоби се захващат капаците, а при срещите на билото и маиите се монтира тройник, който предпазва от проникване на вода и придава естетически завършек на покрива.

Tondach

Така накрая, но не на последно място, стигаме и до снегозадържащите елементи, които допринасят за равномерното разпределение на товара от снега върху цялата покривна конструкция. Така предпазват хората от нараняване, тъй като има риск от внезапно свличане при топене на снега.

За да имаме здрав и дълготраен покрив, ни трябват не само надеждна конструкция и керамично покритие. Добрият покрив се състои от много повече елементи, които трябва да бъдат изпълнени прецизно и в правилната последователност, както е обяснено подробно в ръководството за изграждане на цялостна покривна система Tondach в 14 стъпки. При изграждането на дома си трябва да бъдем добре информирани и да се погрижим компетентно за устойчивостта, сигурността и надеждността на нашия покрив. Само по този начин можем да създадем дом, който ще осигури спокойствието на няколко поколения.

За повече информация – Винербергер.

Вижте също...