Всичко от: Промат

Огнеустойчиви тръбопроводи Promaduct 500

Огнеустойчивите тръбопроводи Promaduct 500 са важно пасивно пожарозащитно решение за управление на дима и въздуха в една сграда и са много важен елемент от пожарообезопасяващите ѝ системи. В зависимост от предназначението им, те биват два отделни типа: димоотводи и въздухопроводи. Системата Promaduct 500 е универсално решение за...

ПРОМАТ

Promat, като част от белгийската индустриална Etex Group, е водещ производител на материали и системи за пасивна пожарозащита. Със своите многобройни заводи в цяла Европа и обширното си портфолио, марката дава възможност за цялостен подход при определянето на мерките за пожаробезопасност. Един производител може да даде...

Promatect®XS – за защита при пожар

С постоянно нарастващите изисквания за пожаробезопасност, строителите все по-често са изправени пред трудността да намерят решение, което да отговаря на нормативите и да е технически и икономически изгодно. Докато класическият подход за полагане на огненабъбващи бои, не винаги е финансово оправдан, съществуват и решения с мазилкови...