Огнеустойчиви тръбопроводи Promaduct 500

Огнеустойчивите тръбопроводи Promaduct 500 са важно пасивно пожарозащитно решение за управление на дима и въздуха в една сграда и са много важен елемент от пожарообезопасяващите ѝ системи. В зависимост от предназначението им, те биват два отделни типа: димоотводи и въздухопроводи.

Системата Promaduct 500 е универсално решение за пожарозащита както в ситуациите, в които се изисква система за пренос на свеж въздух, така и за системите по ВОСДТ (Вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината). Благодарение на дългогодишните разработки и усъвършенстване на Promaduct 500, в някои от най-големите съоръжения за огневи изпитания, системата успешно преминава тестовете по EN 1366-1, EN 1366-8 и EN 1366-9. За разлика от конвенционалните решения за защита на въздухопроводи Promaduct 500 изпълнява и двата стандарта за димоотводи. ГДПБЗН (Главна дирекция пожаробезопасност и защита на населението) е издала Становища за допустимост за системата: 1983сд-11/ 28.03.2018 г.; 1983сд-105/ 10.10.2017 г.; 1983сд-106/ 10.10.2017 г.

Въздуховоди

Огнеустойчивите тръбопроводи се използват за гарантиране на огневото разделяне. По-точно, огнеустойчивите въздухопроводи могат да избегнат разпространението на огъня и топлината между две отделения.

Promaduct 500 дава следните класификации:

EI 60   (ve-ho o↔i) S            (по EN 1366-1)

EI 120 (ve-ho o↔i) S            (по EN 1366-1)

Димоотводи

Димоотводите се използват за отвеждане на дима от сградите, за осигуряване на аварийна евакуация на обитателите, както и за осигуряване на по-добро пожарогасене и превенция на прекомерното повишаване на температурата.

Promaduct 500 дава следните класификации:

EI 60 (ve-ho) S1500 multi (по EN 1366-8)
EI 120 (ve-ho) S1500 multi (по EN 1366-8)
E600 120 (ho) S1500 single (по EN 1366-9)

Изграждане

Системата се изгражда по революционен начин за българския пазар – без метален въздуховод във вътрешността си. Единствените материали, които са необходими са  плоскостите Promatect®‑L500, Promatect®‑H, лепило Kleber®‑K84 и крепежи. Поради отстраняването на ламарината значително се намаля теглото, което прави системата много по-лесна и бърза за монтаж, същото така себестойността ѝ е значително по-ниска.

Плоскостите са с размери 2500х1200 mm, което ги прави лесни за работа и позволява изграждане на големи сегменти от 2,5 m на обекта или в работилница, след което на място бързо се монтират готовите тела. Поради високата механична якост и устойчива форма на материалите максималната площ на сечението достига 1,96 m². Също така няма опасност от огъване и усукване при транспорт или счупване и смачкване при притискане с крепежните елементи.

В зависимост от ограничения във височина пропорцията ВхШ може да бъде пригодена спрямо нуждите.  В случаите на ниски помещения, където инсталациите трябва да се оптимизират може да се изгради и тристранна модификация на Promaduct 500.

Повече информация.

Вижте също...