Promadur® – пожарозащитно покритие за дърво

Дървесината често е предпочитана като строителен материал заради естетичните ѝ качества. Най-вече в миналото е била и единствената възможност за конструкция и облицовка във вътрешността на сградите, което е довело до големия брой сгради-паметници на културата с дървени греди, колони, ламперии и дърворезбовани тавани. Въпреки че дървото има по-добро поведение като конструктивен материал от стоманата по време на пожар, то все пак е горимо, което налага и изискването дървесината да бъде подходящо обработена в сградите със съответните класове по пожароопасност. Това изправя архитектите, вътрешните дизайнери и реставраторите пред трудния избор как да изпълнят противопожарните норми и в същото време да запазят автентичността и естетиката в интериора.

От какво точно се нуждаем?

Когато се говори за пожарозащита при дървени елементи, има две основни направления, клас по реакция на огън и клас по огнеустойчивост, които коренно се различават. За да се избере правилният продукт, е необходимо да е ясно какво се цели.

Пример: За дървени облицовки, ламперии, дърворезба и други може да се изисква дървесината да е трудно горима, с което да не допринася към горенето при пожар, което е изискване за класа по реакция на огън.

За дървени конструкции, като греди, колони, ферми и др., е нужно тези елементи да запазят носимоспособността си определено време, което се описва с класа по огнеустойчивост, „R“ и брой минути, напр. R60.

Promadur® е прозрачно пожарозащитно покритие, разработено специално за обработка на дървени конструкции и повърхности. При излагане на огън изсъхналото покритие ограничава достъпа на кислород до дървесината, с което намаля нейната способност да гори и да отделя дим. Дървени повърхности обработени с Promadur® получават клас по горимост B-s1, d0. Също така Promadur® е на водна основа, което значително улеснява работата с него и почистването на машините или инструментите и околните повърхности, ако бъдат зацапани при нанасянето. Продуктът е екологично чист, с ниско съдържание на летливи вещества и без формалдехиди, което облекчава реставраторите и изпълнителите при работа.

Освен подобряването на горимост, Promadur® може и да спомогне за запазването на носимоспособността на конструктивните дървени елементи в условията на пожар. При топлинно въздействие покритието започва да набъбва и се образува пяна, която е топлоизолатор и забавя преноса на енергия до дървесината, по подобие на набъбващите бои за пожарозащита на стоманените конструкции. За разлика от защитата на метал, при дървото не могат да се вземат таблични стойности за разход. Вместо това Еврокод 5 дава изчислителна процедура, която взима предвид вида на дървесината, размерите на защитавания елемент и приноса на защитното покритие. При подходящо подбрано сечение Promadur® може да осигури пожарозащита до R120.

Друга разлика при защитата на дърво в сравнение със защитата на стомана е и проследяването на положеното количество от покритието. До като върху стоманената повърхност може лесно да се определени дебелината на слоя с дебеломер, то при дървените повърхности не съществува подобен метод. Това оставя проследяването на използваното количество материал като единствен ориентир.

Едва след пълното изсъхване на Promadur® повърхността става напълно прозрачна, с което се запазва естествената визия и шарка на дървото. Продуктът е преминал през изпитване за дълготрайност чрез ускорено състаряване (по метода Arrhenia – 30°C) и при полагането и условията на работа, за които е предназначен, той доказано запазва свойствата си до 33 години.

За повече информация – Промат.

Може да харесате още...