Пожарозащитни уплътнители от Promat

uplatniteli

С динамичното развитие на строителни сектор и нарастващите изисквания към сградните технологии от страна на инвеститорите и обитателите, с цел повишаване производителността и удобствата, се зараждат и нови опасности. Поради сложността на вградените инсталации и тяхната разклоненост се появяват проблемни места от гледна точка на пожарната безопасност. Проходките в стени и подове, през обичайно огнеустойчиви елементи като стоманобетонни стени и плочи, зидария и гипсокартонени прегради, са уязвимо място за преминаване на огън и дим. Вследствие на инциденти, като този с небостъргача Уиндзор (Windsor Tower) в Мадрид през 2005 г.,  се дава тласък на строгия контрол върху системите за пожарозащита и адекватното им изпълнение в цяла Европа. Също така се развива и концепцията, че пожарът се разпространява не само нагоре, но и надолу, поради разтопени и горящи парчета от инсталациите.

Promat, като водещ производител на системи за пожарозащита, е разработил гама продукти, които адекватно осигурят преминаванията на инсталациите през стени и подове. Сериите Promaseal® и Promastop® уплътняват отворите около кабели и кабелни скари, метални и пластмасови тръби, и неподвижни и деформационни фуги. Важно е да се знае, че всеки вид инсталация реагира по различен начин при пожар и поради това не е възможна употребата на един единствен материал във всички ситуации!

Кабели, кабелни снопове и кабелни скари

kabeli

При работа около кабелни скари е важно да бъде оставено пространство около скарата, поне 10 cm от всяка страна, така че да може да се работи. В случаите, когато отворът е плътно пробит/изрязан, работата е силно затруднена и не може да се постигне адекватно ниво на изпълнение.

Promat

Promastop® CC е ново поколение пожарозащитно обмазващо вещество. Освен, че набъбва по време на пожар, то охлажда повърхността чрез отделяне на химически свързаната вода под формата на водни пари. Благодарение на добрата си консистенция, материалът е лесен за нанасяне върху каменна вата, кабелни снопове и скари със стандартни инструменти – четка или шпатула. Всички изпитани конфигурации на кабелни и смесени преминавания са описани в ETA 16/0523.

1 Promastop®-W уплътняваща лента;
2 Promastop®-FC3/FC6 уплътняваща яка;
3 шпилка (M6 или M8) с гайка и шайба;
4 Promastop® CC уплътняваща обмазка, мин. дебелина d>0,7 мм;
5 Promastop® CC уплътняваща обмазка, дебелина d>0,1 мм, върху кабели, кабелни скари, мин. дължина от двете страни на преминаването >100 мм;
6 кабел, кабелен сноп;
7 кабелна скара;
8 пластмасова тръба;
9 стоманена тръба, ∅17-220 мм или медна тръба, ∅17-88,9 мм;
10 минерална вата, точка на топене >1000ºС и реакция на огън A2L-s1 или А2-s1, d0 според EN13501-1, плътност 40-150 кг/м³, дебелина 30-100 мм;
11 стоманена тръба, ∅50-220 мм или медна тръба, ∅20-88,9 мм;
12 горима изолация, дебелина 6-32 мм, дължина >500, реакция на огън 8-s3, d0 според EN13501-1;
13 минерална вата, дебелина 2х50 мм, точка на топене >1000ºС, мин. плътност >140 кг/м³, реакция на огън A1 според EN13501-1;
14 масивна стена, мин. дебелина 100 мм;
15 лека преградна стена-дървени или метални профили по двете лица с поне 2 слоя по 12,5 мм плоскости, мин. дебелина 100 мм.

Метални и пластмасови тръби

trabi

Пластмасовите тръби остават своеобразна язва в огнеустойчивите прегради след тяхното изгаряне/разтапяне, което компрометира цялостната защита. В такива случаи е необходимо да се използват пожарозащитни яки, които да смачкат пластмасата и да не допуснат разпространението на пожара в съседните помещения.

trubi

Promastop®-W и Promastop®-FC са двете възможности за уплътняване около метални и пластмасови тръби, както за скрит, така и за явен монтаж. Благодарение на налягането при набъбване на реактивния материал се осигурява максимално уплътнение при метални, или смачкване, при пластмасови тръби. Двете решения са с ETA-14/0456 и ETA-14/0089.

trabi

Деформационни фуги

fugi

При по-големи по площ обекти по конструктивни причини се оставят фуги, които дават възможност на конструкцията свободно да претърпява температурни деформации и движения в следствие на земетръс. В тези случаи фугите са уязвимо място, което трябва да бъде подходящо защитено, за да не се допусне лесното разпространение на пожар в целия обем на сградата. Освен уплътняването, което да спре огъня и дима, системата трябва да е осигурена и на експлоатационните деформации във фугата, така че да не бъде разкъсана още в нормалните работни условия.

Promaseal® A-spray е обмазващ материал, който след изсъхване се превръща е еластична маса, която може да претърпи разширения до 250%.

ognezashtita

Програма на Promat от огневи изпитания доказано гарантира огнеустойчивост до EI180 на деформационни фуги при разнообразни ситуации, описани в ETA-16/0310. Често срещаните детайли на връзка между преградна стена и пòкривна трапецовидна ламарина  също могат да бъдат надеждно защитени.

Пълна техническа информация системите за пожарозащитни преминавания на Promat може да се намери на www.promat-see.com.

Вижте също...