pixel

Ето как ще се променя София

Sofia

По-лесна връзка с гражданите, повече дигитализация на услугите, без високо и по-гъсто застрояване в полите на Витоша, както и създаване на нови отдели в Направление „Архитектура и градоустройство” (НАГ). Това са част от реформите и направленията, в които ще работи новият главен архитект на София арх. Здравко Здравков, който вчера обяви как ще ръководи поверената му институция.

Какво ще се промени в НАГ?

На първо място ще бъде създадено звено за градско и пространствено планиране. Създава се с цел организиране и качествено провеждане на конкурсите в градоустройственото планиране и обезпечаване на устройствената политика и инвестиционни проекти на Столична община.

Ще има промяна и във визията и развитието на електронните услуги. „Тези услуги са тези от нещата, които ще спомогнат за промяна на отношението на гражданите и бизнеса към НАГ. „колкото повече услуги успеем да дигитализираме и да проведем процедури, в които по електронен път ще може да се проследява начинът за проследяване на една преписка от началото до края, ще даде възможност на гражданите да комуникират все по-малко с администрацията”, казва новият главен архитект.

Ще бъде изграден нов дигитален архив на направлението. Ще се дигитализират одобрените инвестиционни проекти, сертификатите за енергийна ефективност, паспортите.

Създаване на качествено нова информационна точка е друг приоритет на новия главен архитект. Тази точка ще се обслужва от създадения от новия дигитален архив. Цялостната идея за промяна в дигиталните услуги цели да даде възможност на гражданите да получават по-качествен достъп и по-бърза информация за електронните услуги.

Как ще се работи с районните администрации?

Взаимодействието с районните администрации са в няколко направления. В 24-те района на столицата в момента се подават 24 различни вида заявления, образци и бланки. „идеята ми е да организирам бързо и качествено промяна в уеднаквяването на всички формуляри и образци в районите”, обясни арх. Здравков.

Също така той ще работи и в насока създаването на по-добра комуникация с районните архитекти, като те участват в заседанията на общинските обществени съвети, когато се разглеждат проекти на ниво „район” от експертния съвет. Също така ще се организират и ежемесечни срещи на ръководно ниво.

В кои три направления ще се развива София?

На първо място това е темата „Мобилност”. „Започвам от това, тъй като основната ми идея е промяна в модела на придвижване от врата на врата с лек автомобил. Това може да се реализира чрез изграждане и поставяне на малки, но в правилна посока, стъпки”, обяснява арх. Здравков. Една от стъпките е развитие на градския транспорт с интегрирани спирки, които да обвържат подземния и наземен транспорт. При третия метродиаметър този тип спирка ще бъде при Горна баня. Има възможност такава да бъде изградена и при моста „Чавдар”.

Придвижването на хората с транспорт ще даде възможност за смяна приоритетите и за ползване на градския транспорт, а не колата си. Продължава и развитието на системата за буферни паркинги.

Сградите са друга основна тема. Зеленият град не е само зелени гради и качествени улици. 40% от консумацията на електроенергия в ЕС се пада на сградите. „Считам, че трябва да продължим дейностите по програмата за саниране и енергийна ефективност. Жилище от 100 кв.м. тип панелка или едроплощен конфраж консумира 15 киловата електрическа мощност. След саниране разходите могат да паднат 3-4 пъти”, обяснява арх. Здравков.

В неговата концепция е предвидено и създаването на звено „Жилищни политики”. То ще се занимава с проблемите за развитието на програмата за енергийна ефективност и създаване на система за цветови решения в центъра и районите, където се извършва саниране.

На осветлението и качествения градски дизайн също трябва да се обърне внимание.

Третата тема са екологичните дейности. Необходимо е да се работи в посока преодоляване на градските бариери. Има изградени прекрасни транспортни връзки. „Моята задача е да обърнем тези решения с лице към София, за да може Околовръстното шосе да не се възприема като градска бариера, а пешеходци и велосипедисти да могат спокойно да преминат до Витоша”, казва арх. Здравков.

Първото, което ще направи новият архитект на София е да се срещне с общинското ръководство, със заместник-кметовете и общинските съвети, както и с професионалните бизнес организации. Целта е да се обсъдят теми като правилното провеждане на обществените обсъждания и как да бъде организирана комуникацията, защото тя трябва да е в двете посоки – от НАГ към гражданите и обратно.

Промените в структурата на НАГ ще бъдат предложени до два месеца „като очаквам подкрепата на СОС”, каза арх. Здравков, който възнамерява да предложи и промени в Наредбата за обществените обсъждания като конкретните стъпки ще са в посока промяна начина на обявяване на плановете, видни на страницата на общината.

Новият главен архитект на София беше представен от кметът на столицата Йорданка Фандъкова. Тя заяви, че е важно да се продължи с бързи темпове изработването на Подробните устройствени планове (ПУП), която беше фокус на предшественика на арх. Здравков арх. Петър Диков. Няколко са изискванията по отношение обликът на града: „максимално запазване на облика на историческия център на София. Това е категорично изискване, което да се гарантира чрез плановете и внимателен подход към строителството на високи сгради. Надявам се да става максимално прозрачно и да минава на обсъждане. По-добра организация при публичните обсъждания за различните проекти”, заяви кметът Фандъкова.

fakti.bg

 

Може да харесате още...