pixel

Глоби за строителни фирми – замърсители в Бургас

Само за ден общинските еко инспектори провериха шест строителни обекта в Бургас и съставиха четири акта за нарушение и два констативни протокола. Те са придружени с предписания за техническите ръководители на строежите. Половината от издадените актове са за замърсяване на уличното платно с кал и земна маса при излизане на камионите и строителната техника от обектите с непочистена ходова част, а останалата половина – за замърсяване на зелените площи, които се намират в съседство.

Другите два обекта получиха констативни протоколи с предписания за недопускане на строителните машини да напускат строежа непочистени, да не замърсяват околното пространство с прахови частици и да не нарушават спокойствието на живеещите в близост граждани в часовете определени в Наредбата за опазване на обществения ред – 14.00-16.00 и 22.00-08.00ч. в делнични и 14.00-16.00 и 21.00-09.00ч. в почивни дни.

При един от обектите след издаден акт за замърсяване преди няколко дни, строителят е излял временна бетонова площадка, недопускаща замърсяване на гумите на строителната техника при товарене и разтоварване на строителните материали.

От началото на годината до сега при извършени проверки на строителни обекти на територията на град Бургас са съставени общо 7 констативни протоколи с предписания и 13 акта за допуснати замърсявания.

За изминалата 2016-та година инспекторите от дирекция „Околна среда“ в Община Бургас са извършили над 1000 проверки на строителни обекти. Проверени за този период са общо 1036 строежа, а резултатите от тях са – 199 съставени предписания, 75 акта за нарушения и 75 наказателни постановления.

Най-честите нарушения, които общинските еко инспектори установяват при проверки на строителните обекти са замърсяване на съседните тротоари, улици и градинки със строителни отпадъци, кал и земни маси, натрупване и разхвърляне на строителни материали извън границите на обекта и липсваща ограда на строежа.

Община Бургас ще продължи да следи за нарушения от строителните фирми, замърсявания на околната среда и недопускане на запрашаване на въздуха при извършване на строителство на нейна територия. Общинска администрация призовава гражданите при констатиране на нередност незабавно да подадат сигнал на горещия телефон на дирекция „Околна среда“ – 056/ 843 891 или на дежурния денонощен телефон в Общината – 056/84 15 60.

Това ще позволи на еко инспекторите да извършат бърза проверка на място и да предотвратят по-нататъшно повреждане на градската инфраструктура и замърсяване на въздуха и околната среда.

dariknews.bg

 

Може да харесате още...