pixel

HL600N ревизии за водосточни тръби

HL

Към строителните стандарти за изграждане на една модерна сграда се причислява и надеждното отвеждане на дъждовните води в уличната канализация.

Връзката между външната водосточна тръба и канализационната тръба се оформя оптимално с ревизия за водосточната тръби. Защо е необходима такава ревизия?

– Предотвратява се проникване на дъждовна вода във фундамента на сградата;
– предпазва се канализационната тръба от спукване при евентуално падащи парчета лед от обледена водосточна тръба;
– ако атмосферните води се изливат на терена, около сградата се стимулира растежа на ненужни мъхове и плевели.

Когато външната водосточна тръба преминава в хоризонтален канализационен клон, трябва да притежава възможност за почистване, което прави прехода лесен и достъпен за поддръжка.

За да се ограничи разпространението на каналните миризми по мансардните етажи и високите тераси, е необходимо външните водосточни тръби, които са заустени в смесена канализация, да бъдат снабдени със сух затвор срещу миризми. Това е регламентирано и с нормите за проектиране на канализационни системи в сгради.

HL

Освен бюджетното традиционно решение с HL660E, HL произведе и иновационна серия за тази част на сградната канализация.

Това са ревизиите от серията HL600N. Иновацията се съсредоточи в повишения дебит, което означава, че вече може да се отводни покривна площ с повече от 60%. По този начин се намалява и броят на водосточните клонове, необходими за отводняването на един покрив.

Тази ревизия се предлага и в изпълнение на видимата част от чугун, HL600NG.
Видими части от чугун се налагат там, където ще се полага настилка от горещ асфалт или в зони, където има изискване видимите части по настилката да бъдат от чугун.

Според архитектурните решения за прилежащите сградни площи, беше разработено и индивидуално решение за визията на капака.
С новата наставка HL601i (i като индивидуална) ревизията за водосточни тръби HL600N може да бъде визуално адаптирана към различните подови настилки около сградата – дори и след монтажа на ревизията!

Монтажът е доста облекчен, заради отточната тръба, която може да се настройва безстепенно вертикално от 0° до 90° и от 0° до 360° хоризонтално.

HL

В серията се предлага и едно доста интересно решение при окачените фасади. Там обикновено водосточната тръба е положена зад окачената фасада. Употребата на една традиционна ревизия в такава ситуация не позволява да се отворя капака на ревизията.

Затова беше разработено едно оптимално решение: HL600NHO. Входът на тази ревизия не е вертикален, а хоризонтален – с муфа DN110. Ревизията може да бъде изнесена на произволно отстояние извън фасадата. Ако е необходимо да се асфалтира площадката, видимата част на ревизията се предлага от чугун. При други видове настилки се предлага допълнителната наставка HL601i с възможност за вграждане на индивидуална настилка.

HL

За повече информация – Hutterer & Lechner.

Може да харесате още...