pixel

Къде има най-много нови сгради в България?

Baumit

Най-много нови сгради се строят в областите Пловдив, София (столица), Варна, Стара Загора. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ). Според тях през третото тримесечие на 2016 г. в област Пловдив е започнало строителството на 111 жилищни и 64 други сгради; София (столица) – 115 жилищни, 9 административни и 31 други сгради; Варна – 112 жилищни, 6 административни и 18 други сгради; Стара Загора – 56 жилищни и 53 други сгради; София (столица) – 115 жилищни, 9 административни и 31 други сгради; Варна – 112 жилищни, 6 административни и 18 други сгради; Стара Загора – 56 жилищни и 53 други сгради.

През третото тримесечие на 2016 г. е започнал строежът на 830 жилищни сгради с 3 144 жилища в тях и с 395 609 кв. м обща застроена площ, на 32 административни сгради/офиси с 20 959 кв. м разгърната застроена площ (РЗП) и на 585 други сгради с 360 486 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 0,7%, общата им застроена площ – с 5,6%, докато броят на жилищата в тях са повече с 6,2%. Започнатите административни сгради се увеличават с 39,1%, но разгънатата им застроена площ намалява със 72,8%. Броят на започнатите други сгради нараства с 2,1%, а разгънатата им застроена площ – с 25,1%.

В сравнение с третото тримесечие на 2015 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 12%, жилищата в тях – с 4,6%, но разгънатата им застроена площ е по-малко с 11,4%. Започнатите административни сгради нарастват с 28%, докато тяхната РЗП намалява с 59,2%. Броят на започнатите други видове сгради също нараства с 28%, а разгънатата им обща застроена площ е повече с 47,4%.

През третото тримесечие на 2016 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 183 жилищни сгради с 4 937 жилища в тях и 634 892 кв. м РЗП, на 51 административни сгради/офиси с 94 783 кв. м РЗП и на 1 170 други сгради със 710 324 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 2,7%, докато броят на жилищата в тях се увеличава с 11,2%, а общата им застроена площ – с 5%.

Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, бележи нарастване с 37,8%, а тяхната РЗП – с 315,8%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, се увеличават с 2,2%, а общата им застроена площ е повече с 40,7%.

В сравнение с третото тримесечие на 2015 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 2,5%, броят на жилищата в тях – с 5,7%, но разгънатата им застроена площ намалява с 2,9%. Нарастване се наблюдава и на броя на разрешителните за строеж – с 27,5%, издадени на административни сгради, и на други видове сгради – с 6,7%, като и тяхната РЗП също се увеличава съответно с 81,6 и 41,7%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 170, Пловдив – 170, Варна – 109, София – 107, и Бургас – 104. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 1 913, Пловдив – 714, Бургас – 509, Варна – 503, и Русе – 221.

manager.bg

 

Може да харесате още...