pixel

Как да зидате правилно със системата Porotherm Profi Dryfix Extra

Porotherm

Системата керамични блокове Porotherm Profi Dryfix Extra ще улесни значително процеса на зидане, ако спазвате правилата за употреба и монтаж на керамичните блокове, които са подробно описани в тази статия.

Системата не изисква някакви специални умения или спазването на много сложни правила. Достатъчно е да се придържате стриктно към указанията, които специалистите на Wienerberger са систематизирали, и с които щи ви запознаем последователно. Използването на блокове за зидария Porotherm Profi при много студено време не се препоръчва, тъй като минималната температура, при която може да се работи с полиуретановото лепило Dryfix Extra, e до -5°C.

Преди да започнете същинската работа, трябва да подготвите строителната площадка. Най-важно е да проверите равнинността на плочата, върху която ще бъде изградена стената. Изпалзвайте нивелир, за да определите най-високата точка, от която да започнете.

Изградете внимателно първия ред на зидарията

Първият ред зидария може да бъде изграден по два начина – върху вароциментов разтвор Porotherm M50, или върху цименто-пясъчен разтвор. Разликата е, че при циментопясъчния разтвор времето за изчакване е по-малко. Възможно е също изравнителният слой да се направи предварително – ден-два преди изграждането на зида.

Всички предимства на блокове за зидарията Porotherm Profi ще се проявят в пълна сила, само ако първият ред е изпълнен в идеална равнина. Съветваме ви да обърнете особено внимание на този етап от изграждането на зида.

Porotherm

Ако използвате комплекта за изравняване и подвеждане на зидарията, подравняването на първия ред ще стане по-бързо и по-лесно. Започнете от най-високата точка от основата, като разтворът там би трябвало да е с дебелина най-малко 1 см. Позиционирайте първата стъпка на нивелира за първи ред и прехвърлете нивото на втората стъпка. Поставете разтвора и изравнете с мастара като използвате нивелираните стъпки. Целта е да се получи идеално равна основа, за да може върху нея бързо и лесно да се позиционират шлайфаните керамични блокове Porotherm 25 N+F Profi или Porotherm 12 N+F Profi.

В зависимост от дебелината на разтвора и неговата консистенция, може да се наложи малко да изчакате. След това може да започнете полагането на първия ред керамични блокове.

Проверете равнинността на първия ред зидария. Можете да направите корекции на позицията на керамичните блокове като леко ги почукате с гумен чук, за да ги фиксирате в правилното положение. Полираната повърхност на керамичните блокове Porotherm Profi улеснява получаването на почти перфектна плоскост на хоризонталната връзка.

Подгответе полиуретановото лепило Dryfix Extra

Porotherm

Преди монтирането на флакона с полиуретаново лепило върху пистолета, разклатете го енергично 10-20 пъти, за да се хомогенизира съдържанието му. Ако температурата е под +5°С, трябва да си осигурите или кофа с топла вода, в която да съхранявате флакона, или термоизолационен калъф за запазване на температурата му. При температури над +35°С трябва да осигурите кофа със студена вода, в която да охладите флаконите преди започване на работа.

Температурната устойчивост на разтвора е от -40°С до +100°С.

Преди да започнете нов ред, почистете хоризонталната повърхност на вече положените на зида блокове с четка (баданарка), потопена във вода. Така повърхността на блоковете не само се почиства от прах, но и се осигурява необходимата влажност за полиуретановото лепило Dryfix Extra.

Нанесете полиуретаново лепило Dryfix Extra

Porotherm

Ако работите с керамични блокове с дебелина 12 см, в централната зона на керамичния блок положете една лепилна ивица.

За керамични блокове с дебелина 25 см трабва да приложите 2 успоредни лепилни ивици (както е показано на снимката). Лепилните ивици имат диаметър 3 см и се разполагат на разстояние 5 см от ръба на керамичния блок.

Лепилите ивици трябва да са с дължина около 2-3 блока. Имайте предвид, че времето за работа с лепилото е доста кратко, затова, когато още нямате утвърдени навици, съветваме да не работите с големи дължини. Тъй като Dryfix Extra e полиуретаново лепило, за разлика от полиуретановата пяна то не експандира (не увеличава размера си) значително. Затова има опасност в началото да се стигне до преразход. Следете разходната норма, която е – един флакон на 10 м² за Porotherm 12 N+F Profi или за 5 м² за Porotherm 25 N+F Profi. За улеснение това се регулира с винта на пистолета.

Как да изпълните следващите редове

Porotherm

Следвайте правилата за поставянето на блоковете Porotherm Profi. Лепило не се поставя във вертикалната фуга при осигурена връзка зъб и глъб (N+F). При превръзки на два зида и невъзможност да се осигури цялостна връзка зъб и глъб, задължително се поставя лепило във вертикалната фуга.

За повече информация можете да разгледате приложените детайли на нашата страница в интернет.

Всички останали правила при иззиждането на редовете от керамични блокове си остават в сила. По височина трябва задължително да размествате зидарийните тела, като минималното разстояние между вертикалните фуги трябва да е 10 см.

Не бива да местите керамичните блокове приблизително 3 минути след позиционирането им, за да може полиуретановото лепило Dryfix Extra да набере своята якост.

Как да режете блоковете Porotherm Profi

Porotherm

При завършване на реда и възникнала необходимост от рязане на керамичните блокове, използвайте машина за мокро рязане, снабдена с диск за керамика. При този вид рязане процесът е по-бърз и не се вдига прах. Освен това парчетата, които остават след рязане, са с правилна форма и можете да ги използвате впоследствие при изграждане на стена с керамични блокове Porotherm Profi.

Изпълнението на прорези или ниши за инсталационните маршрути трабва да извършвате задължително въз основа на проект, в съответствие с действащите технически разпоредби. Използвайте специфични механични устройства за рязане/рязане в тухла с вертикални отвори (фрези, циркуляри и т.н.).

След като приключите работа

Porotherm

Ако се наложи да прекъснете работата, трябва веднага да затворите винтеа на пистолета и да почистите върха му с чистител за полиуретаново лепило на ацетонова основа. При подмяна на флаконите в рамките на една-две минути не е необходимо всеки път да се почиства вътрешно пистолета.

Когато приключите работата по изграждане на зидовете с лепилото Dryfix Extra, задължително промийте пистолета с чистител за полиуретан на ацетонова основа, който трябва да монтирате на мястото на флакона с лепило.

Спазвайте стриктно всички предписания и мерки за безопасност, изписани върху етикета на лепилото Dryfix Extra. Препоръчваме ви да запазите етикета, придружаващ продукта, в случай че възникне необходимост от оказване на първа помощ.

При изпълнението и проверката на изпълнението на зидарските работи трябва да съблюдавате общите правила, в съответствие с действащите технически разпоредби, задължителни въз основа на строителен проект, изготвен и одобрен съгласно действащите закони.

Логистика, складиране и защита на керамичните блокове

Porotherm

Не бива да товарите, транспортирате или разтоварвате керамичните блокове в насипно състояние. Складирайте ги на строителната площадка винаги върху подравнена и твърда основа. Осигурете подходящ транспорт на палетизираните керамични блокове до строителния обект или склада. При дъжд или сняг покривайте разопакованите палети с фолио. Същото важи и за зидариите при недовършени покривни работи или недовършен зид – след приключване на работата те трябва да се покриват с фолио.

Винаги съхранявайте флаконите с полиуретаново лепило Dryfix Extra в изправено положение, на хладни и сухи места под +20°С. Съхранението им над +20°C ще съкрати срока им на годност.

Как да изберете пистолет и да работите с него

Porotherm

Пистолетът за полиуретановото лепило трябва да бъде с висока резба, за да може спусъкът да направи плътен контакт с полиуретановото лепило и то да се нанася лесно и равномерно, с еднаква скорост на струята.

При контакт с въздуха, полиуретановото лепило „започва да стяга“. Препоръчваме да почиствате пистолета и клапите му с аерозолен чистител на ацетонова основа (Dryfix Cleaner).

Dryfix PU почистващ препарат е силно активен разтворител на ацетонова основа за почистване и отстраняване на прясно замърсяване с PU лепило, както и за втечняване на вече втвърдено PU лепило в пистолета.

Натиснете червената пръскаща глава на флакона и напръскайте повърхността, която желаете да почистите. С предпазни ръкавици и парцал отстранете втечненото полиуретаново лепило. Ако резултатът не е задоволителен, повторете. Втвърдено PU-лепило можете да премахнете и механично. За текстил и чувствителни повърхности първо проверете устойчивостта на цветовете в зоната, която пръскате. За да разберете дали повърхността ще се обезцвети, напръскайте от вътрешната страна или на място, което няма да се вижда.

Как да почиствате пистолета

Пресни остатъци от PU-лепило в пистолета и по върха му отстранявайте чрез впръскване на чистителя. Втвърдените остатъци от лепило премахнете механично.

Ако пистолетът се повреди или запуши, завинтете флакона с чистителя към пистолета, а след това впръскайте в него. Изплакнете обилно пистолета под течаща вода и напръскайте отново. Оставете пистолета за около 5 минути, за да може препаратът да подейства максимално ефективно. След това изплакнете отново пистолета и го оставете да изсъхне.

Може да харесате още...

Izolacii.eu