ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

Сигурна защита за скатни покриви

Покривите са сред частите на сградата, които са подложени на най-сурови климатични условия, като през тяхната повърхност се губи най-много топлина. В същото време, световните тенденции показват, че поради липсата на достатъчно свободна площ, все по вече хора използват подпокривното пространство като място за живеене или работа.

Поддържане и обслужване на покривите

Поддържане и обслужване на покривите

Дефекти върху покривите възникват в процеса на експлоатацията не само поради грешки, свързани с нарушения в технологията на изпълнението на покривите, неспазването правилата за експлоатация, а също и във връзка с изменението на свойствата на покривните материали под въздействието на климатичните фактори.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!