pixel

Последни дни за регистрация в конкурса „Керамична къща 2015“

За четвърта поредна година Винербергер ЕООД съвместно с УАСГ – гр. София организират архитектурния конкурс „Керамична къща“. Най-големият производител на тухли в света предоставя възможността да се отстоява достойното място на керамичката в съвременната архитектура.

Право на участие имат всички редовно записали студенти втори курс, специалност „Архитектура“. Подробните правила за участие можете да откриете по-долу.

Очакваме регистрациите на желаещите да участват до 15.10.2015г. Крайният срок за предаване на подготвените проекти е  до 28.11.2015.

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРС „КЕРАМИЧНА КЪЩА“

ЦЕЛИ
Формиране на активно познание и технически умения в студентите от специалност „Архитектура“, II курс, при проектирането на конструкции с керамични елементи в сградите.
Представяне на строителни изделия и системи на ВИНЕРБЕРГЕР ЕООД с цел запознаване на студентите с иновациите на фирмата за изграждане на стени и подове.

СЪОРГАНИЗАТОРИ
ВИНЕРБЕРГЕР ЕООД и Катедра „Технология на архитектурата“, Архитектурен факултет, УАСГ обявяват явен конкурс за проект за еднофамилна двуетажна жилищна сграда.

УЧАСТИЕ – ИЗИСКВАНИЯ
Право на участие имат всички редовно записани студенти от специалност „Архитектура“, втори курс през зимния семестър на учебната  2015/2016 г.
За участие в конкурса се изисква лично заявяване на регистрация в канцеларията на Катедра „Технология на архитектурата“, Архитектурен факултет, УАСГ – кабинет 713, етаж 7.
Участието в конкурса е безплатно и доброволно. Разходите, свързани с изготвянето и представянето на конкурсния проект, са за сметка на самия участник.
Всеки участник представя един собствен проект, със скелетна конструктивна система или с носещи стени, изработен през зимния семестър на учебната 2015/2016 г. по темата обявена в заданията на Катедра „Технология на архитектурата“.
До журиране се допускат проекти, в които е използван поне един материал или изделие предлагано от ВИНЕРБЕРГЕР ЕООД за изграждане на подови конструкции и/или ограждащи стени.

Всички участници в конкурса се съгласяват да:
• приемат безрезервно правилата на конкурса;
• проектът, с който участват, да е разработен изцяло от тях под ръководството на Катедра „Технология на архитектурата“.
• присъстват на предвидената лекция по темата на конкурса, както и на церемонията по обявяването на резултатите от конкурса и награждаването;
• приемат спечелената награда, независимо под каква форма се дава тя;
• дават пълни и свободни права на съорганизаторите да използва снимки, чертежи и други материали, включени в проектите, както и на материали от събитията свързани с конкурса.

ГРАФИК НА КОНКУРСА
Обявяване на конкурса – 28 септември 2015 г.
Начало на конкурса – 01 октомври 2015 г.
Срокът за регистрация участие – 15 октомври 2015 г.
Лекция по темата – в периода до 24 октомври 2015 г.
Срок за подаване на проекти – 28 ноември 2015 г.
Начало на работа на жури – 01 декември 2015 г.
Срок за обявяване на класиране – 16 декември 2015 г.
Награждаване – 16 декември 2015 г.

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ПРОЕКТИ
Всеки представен проект е необходимо да съдържа:
– обяснителна записка в обем до 150 думи;
– чертежи на разпределения, разрез и фасада, в мащаб 1:50, и на детайли в мащаб 1:10 или 1:5, оформени в табло/табла формат 70/50 см; допустимо е представянето върху табла и на други графични и снимкови материали.
– макет на носещата конструкция в мащаб 1:50.

ЖУРИРАНЕ – СЕЛЕКЦИЯ И КРИТЕРИИ
От представените конкурсни проекти ще се разглеждат само проекти съответствуващи на техническите критерии за съответствие с изискваните съдържание и обем в обявеното задание на Катедра „Технология на архитектурата“.
Оценяването на конкурсните проекти ще е съобразно следните критерии:
– взаимообвързаност на функционалното решение с използваната строително конструктивна система;
– оптимално съчетание на елементи на носещата конструкция и изпълнението на ограждащите елементи;
– спазване на действащите нормативни изисквания;
– оригиналност и индивидуалност на проекта;
– професионално и артистично графично представяне на проекта.
Всички участващи проекти ще се оценяват единствено и само според качествата на представените графични, текстови материали и макети.

ЖУРИ
Журито на конкурса е определено от съорганизаторите ВИНЕРБЕРГЕР ЕООД и Катедра „Технология на архитектурата“, Архитектурен факултет, УАСГ и се състои от:
Председател:
Проф. д.н. арх.Жеко Тилев, Ръководител Катедра „Технология на архитектурата“, УАСГ.
Членове:
г-н Цанко Миланов, Търговски Директор, ВИНЕРБЕРГЕР ЕООД
Проф. д-р арх. Асен Писарски, Декан на Архитектурен факултет, УАСГ
инж. Петър Петров, Мениджър Продажби, ВИНЕРБЕРГЕР ЕООД
Гл. ас. арх. Ангел Мазников, Катедра „Технология на архитектурата“, УАСГ.

НАГРАДЕН ФОНД НА КОНКУРСА
Наградният фонд на конкурса се определя в размер на 500 лева, като включва:
Първа награда – 300 лева.
Специална награда за детайлно решение – 200 лева.

Журито има право да преразпредели наградния фонд и да присъди допълнителни награди.
Премираните конкурсни работи ще се представят на изложби, инициирани от съорганизаторите и ще се публикуват в техни печатни издания.

Може да харесате още...