pixel

Правят спирка и паркинг до Алея Първа във Варна

Временни паркинги със 702 места, автобусна спирка и кръгов обръщач могат да бъдат изградени в района на плажната зона под местността „Салтанат“ във Варна.
Това предвижда инвестиционно предложение, чиито възложител е „Холдинг Варна“ АД, съобщава moreto.net.

Според документацията, която може да бъде разгледана в общината, входът и изходът към паркинга ще се осъществяват през „Почивка“.

Теренът е оразмерен за 702 паркоместа, 28 от които ще са за инвалиди.

По проект е предвиден пешеходен тротоар от южната страна с ширина от 1.5 метра. Местата за перпендикулярно паркиране са с размери от 5 метра.

Конструкцията на настилката е за категория на движението „средно“. Отводняването на улицата и паркоместата ще е колекторно.

Проектът трябва да осигури възможно най-голяма безопасност при движението на моторни превозни средства и на пешеходци в този участък, пише още в проектните документи.

Временните паркинги ще бъдат изградени върху терена на Крайбрежната алея, върху който преди време беше предвидено да се изградят воден център, дискотека, заведения, магазини, атракциони, както и хотели, и морелечебна база.

Градежът на паркингите може да стане по член 55 от Закона за устройство на територията, който гласи, че до реализирането на подробния устройствен план незастроени поземлени имоти могат да се използват за временни открити паркинги, пазари за сергийна търговия, открити обекти за спортни дейности и площадки за игра и други подобни открити обекти въз основа на разрешение за строеж, съответно разрешение за поставяне, при условия и по ред, определени с наредба на Общинския съвет.

Обектът се намира в Съставна зона 6 в парцелите между Алея Първа и изградената преди време подпорна стена. Общата площ на улицата и паркоместата е 16 458 квадратни метра.

Може да харесате още...