Ръководство за изграждане на цялостна покривна система Tondach в 14 стъпки

Tondach

Задачата на покрива е да предпазва вътрешността на сградата от дъжд и сняг, бури, градушки и всякакви други неблагоприятни атмосферни условия. За да сме сигурни, че ще изпълнява правилно тези функции, трябва да се уверим, че всяка съставна част на покрива работи в перфектен синхрон с останалите като система. Ето кои са правилните стъпки за целта в нужната последователност.

Tondach

Стъпка 1: Монтирайте надулучната пола

Покривната система Tondach за вентилиран покрив се изгражда върху стандартна дървена обшивка. За да сме сигурни, че ако под кремидите попадне вода, тя ще бъде отведена към улука, върху дървената обшивка се монтира надулучна пола, която е алуминиева и оребрена, за да може да се разтегля при необходимост и да се огъва максимално прецизно по улука.

Tondach

Стъпка 2: Монтирайте подпокривното парадифузно фолио

Та се явява ключова част от системата и се монтира от стрехата към билото по покривната конструкция. При улами и маии, както и при нужда от презастъпване, се предвижда припокриване с поне 10 сантиметра. Разкроеното фолио се залепва към надулучната пола и се притиска, за да залепне здраво за нея.

Около комина и другите отвори в покрива фолиото трябва да се скрои така, че поне 10 см от него да застъпват нагоре по зида. За да се осигури водоплътност в тази критична зона на покрива, то се залепва с двойно залепваща се бутилова лента.

Трислойното паропропускливо фолио защитава подпокривното пространство от проникване на вода към конструкцията. В същото време то позволява естествените пари, създадени от човешката дейност, безпрепятствено да преминат към покрива и в атмосферата.

Tondach

Стъпка 3: Залепете допълнителна вулканизираща лента за контра-летвите

Контра-летвите се залепват с нея, преди да бъдат фиксирани към дъсчената обшивка.

Задачата е да се постигне максимално уплътнение на отвора, който винтът прави във фолиото.

Стъпка 4: Монтирайте носещите летви

Tondach

Дървена скара на покрива

След като монтирате всички контра-летви, можете да преминете към монтажа на носещите. Първата носеща летва от дървената скара се монтира в долния край на ската, като разстоянието се изчислява така, че избраната керемида да влиза на не повече от 1/3 от широчината на улука. Най-горната последна носеща летва се монтира на разстояние от 2,5 до 4 см от билото в зависимост от наклона на покрива.

Трябва да знаете, че колкото е по-малък наклонът, толкова по-надолу се монтира летвата. Равномерно разпределение на редовете по дължината на ската е възможно да се постигне благодарение на така нареченото “приплъзване“, което е различно при различните размери на керемидите Tondach.

В зависимост от дебелината на избрания дървен материал за контра- и носещите летви, двойната скара се намира на около 8-10 см от дъсчената обшивка и по този начин осигурява достатъчно разстояние за движението на въздуха под керемидите и вентилирането от долната им страна.

Tondach

Стъпка 5: Монтирайте вентилационни елементи за стреха

Комбинираните вентилационни елементи се монтират преди керемидите – в началото на ската, над надулучната пола. Изработени са от пластмаса и имат изключително важна роля за доброто вентилиране на покрива и осигуряването на приток на въздух.

С тях се контролира и височината на долния край на първия ред керемиди.

Много често, когато липсва такъв елемент, покривът не само не се вентилира, но и първият ред керемиди „виси“ и визуално наклонът му е по-различен от този на останалата част на покрива.

Tondach

Стъпка 6: Осигурете уламата

Една от най-критичните зони при многоскатните покриви е уламата. Алуминиевата ламарина за улами ляга върху дървената скара и се захваща със скоби към дървената конструкция и към вентилационния елемент.

Целта е дори и при обилен дъжд и вятър водата да не може да прелее извън уламата.

ulama

Стъпка 7: Монтирайте уплътнения за уламата

Те предпазват зоната на изрязване около уламата от проникване на мръсотия, прах и сухи листа.

Имат различна височина, в зависимост от вида керемида, и се монтират чрез самозалепваща се долна част.

Стъпка 8: Изпълнете сух монтаж на билата и монтаж на билните летви

letvodarjateli

Сухият монтаж на капаците по билото осигурява движението на въздуха от стряхата към билото.

За целта летводържателите се огъват според определяния размер, така че капакът да бъде около 5-8 мм над керемидата. После се фиксират с винтове към контра-летвата на двойната скара. Броят на летводържателите зависи от дължината на билото. Те се монтират през отстояние около 60 см, така че да държат стабилно летвата на билото и тя да не провисва.

Стъпка 9: Наредете керемидите

По правило реденето на керемидите започва отдолу нагоре и от дясно наляво по ската на покрива. В участъците, където керемидите се режат и се налага монтирането на малко парче керемида, то се фиксира с винт към носещите летви, за да не се размести от вятъра, а и защото липсва заводското скопчване на керемидите.

Tondach

Полагане на керемиди

В райони с по-силни ветрове, като например по морето, препоръчваме керемидите на първия ред да се захващат с фиксиращи скоби. Таке се гарантира тяхната стабилност и се предотвратява повдигането им. Броят скоби за първия ред и тяхната употреба (на всяка или през няколко керемиди) се определят от наклона, вида керемида и зоната с ветрово натоварване.

При маията също се налага рязане на керемидите, затова те трябва да бъдат закрепени със скоба за рязани керемиди, за да не се получи свличане или пропадане на изрязаните керемиди. Скобата е изработена от неръждаема стомана и благодарение на формата си осигурява надеждно захващане на различните видове керемиди.

keremida

Стъпка 10: Монтирайте вентилационните керемиди

Вентилационните керемиди са керемиди, които в долния си край имат фабрично изработен вентилационен отвор, през който излиза топлият въздух от стрехата.

Вентилационните керемиди се монтират в горния край на ската. Това се прави обикновено в предпоследния ред, като условие е да се прилага точно изчислена схема.

Стъпка 11: Отрежете керемидите

Понякога рязането на керемидите се налага в долната част на комина. Рязаните керемиди се фиксират с винтове към носещата летва. Това е така, защото обикновено крачетата, с които стъпват на носещата летва, са отрязани.

Tondach

Рязани керемиди зад комина

Tondach

Стъпка 12: Оформете обшивката около комина

Обшивката на комина е от алуминий и е плисирана по дължина, за да се осигури висока степен на разтегливост и да може да обхване плътно цялата вълна на керемидите. След оформянето ѝ върху нея се редят и самите керемиди. Така водата се стича по ската към улука, без да има възможност да проникне до дървената скара. Завършваща алуминиева лайсна защитава зоната, където свършва обшивката на комина.

Tondach

Стъпка 13: Изпълнете сух монтаж на капаците по билата на покрива

Върху билната летва се монтира перфорираната алуминиева вентилационна лента за било. Предназначена е да пази пространството под капаците от снегонавяване или навлизане на вода, а през многобройните ѝ отвори въздухът може да излиза безпроблемно.

При сухия монтаж всички керамични капаци Tondach се фиксират към билната летва със скоби за капаци. Скобите също са алуминиеви, за да се избегне ръждясването им и най-често са оцветени с цвета на капаците.

За завършването при върха, където се срещат билото и маиите, се монтира тройник или четворник, който придава хармоничен вид на покрива и предпазва от проникване на вода. Той се фиксира с гвоздей със специално уплътнително капаче за възпрепятстване на проникването на вода през отвора. Началните капаци също се фиксират с такъв гвоздей, тъй като са изложени на най-голямо въздействие на ветровете.

Tondach

Стъпка 14: Монтирайте снегозадържащи елементи за сигурен покрив и през зимата

Снегозадържащите скоби или снегозадържащите керемиди са важни, тъй като допринасят за равномерното разпределение на снега през зимата върху цялата покривна конструкция. Повече за функциите им може да прочетете тук?

Известно е, че керамичният покрив се характеризира с най-голяма дълготрайност и топлинна акумулация. Освен това се предлага в богат набор от форми и цветове, които се съчетават хармонично с други материали. За да работи оптимално обаче, покривът трябва да бъде изграден със системен подход, спазвайки посочените стъпки. Само така можете да разчитате на допълнителната 33-годишна гаранция на Тондах.

За повече информация – Винербергер.

Вижте също...