pixel

Сигурен покрив през всички сезони

Winerberger

Страшна ли е зимата и какво да направим, за да защитим покрива си от снега?

Макар зимите в последните години да не са толкова снежни и студени, както в миналото, някак по навик за снега се говори като за голямо бедствие. По-старите поколения обаче помнят зими, в които снегът е бил наистина толкова обилен, че са пробивали пъртини в големите по метър и половина преспи, за да могат да излязат от къщи. Всеки може да си спомни радостни картини от детството, изпълнени с игри със снежни топки, снежни човеци и пързалки.

WinerbergerЗащо се промени отношението ни към зимата? Може би спряхме да й се радваме, защото подозираме, че не сме добре подготвени за нея и се страхуваме да не се случи нещо непредвидено с дома ни?

Имаме ли контрол?

Разбира се, натрупаният сняг може да обърка много неща – да ни попречи да отидем навреме на работа, да пропадне планирано пътуване, покривът на новопостроената ни мечтана къща да поддаде или голяма маса сняг от него да се свлече върху някого… Някои от тези събития не зависят от нас, но има неща, за които можем да се погрижим навреме, като например да защитим покрива си и хората, минаващи под стрехите му. Така ще имаме по-малко поводи за тревога и ще освободим място за приятни емоции в сърцата си.

Как да повишим сигурността и да подготвим покрива си за зимата? Най-важното е да помислим за това много преди да дойде зимата, още докато проектираме нашия нов дом, за да заложим при строителството правилните системи за снегозадържане.

Снегозадържащи елементи

Основният проблем при обилния снеговалеж е, че снегът се натрупва много бързо.

winerberger

Топене на снега

След спирането на снега следва процес на топене. Но тук не става дума за топенето, което се явява като следствие от нагряване от слънцето и затопляне на въздуха, а за онова, което е следствие от контакта на снега с керемидите по покрива ни, които са с различна температура и акумулираща способност. Често заради по-високата температура на повърхността на керемидите, снегът започва да се топи и така се получава тънък воден филм, по който останалата снежна маса започва да се плъзга. Това може да доведе до свличане на голяма маса сняг, подобно на лавина в планината, което е опасно както за целостта на улуците и казанчетата при стрехата, така и за здравето и живота на минувачите под покрива или целостта на паркирания пред дома автомобил.

winerbergerСнегозадържащи керемиди

За да се предотврати това свличане, е необходимо комплексно решение, което зависи от множество фактори и се свежда до влагането на правилната комбинация от елементи. Първият възможен вариант е на покрива да се сложат снегозадържащи керемиди. Те не се отличават по форма и цвят от останалите керемиди на покрива, но са снабдени с издатък, наречен „нос“, който остава скрит в навалялата маса сняг и я задържа от свличане. Предимството на това решение е, че този елемент е от същия материал като останалите керемиди и не нарушава цялостната визията на покрива.

За да се изчисли необходимият брой снегозадържащи керемиди трябва да се знае точния наклон на покрива, ориентацията на различните скатове, както и в коя снеговалежна зона и на каква надморска височина се намира сградата. За съжаление, ако къщата се намира в зона с обилни снеговалежи или покривът е с по-стръмен наклон, само този вариант не е достатъчен.

winerbergerСнегозадържащи скоби

По-надежден вариант в такива случаи е да се използват снегозадържащи скоби. Те са изработени от метал и се закрепят лесно и сигурно на горния фалц на керемидите. Изборът им зависи от модела на керемидите, а за да не се отличават от цвета на покривя, могат да се поръчат в няколко цвята на праховото покритие: естествено червен, тъмно-кафяв, медно-кафяв, черен. Те също имат издатини и целта им е да се впият в навалялата маса сняг подобно на шиповете на „котки“. При тях се постига по-ефективно задържане на снега, тъй като височината им над керемидите е по-голяма.

winerbergerБроят на тези скоби се изчислява като при снегозадържащите керемиди и зависи от наклона на покрива и снеговалежната зона. Обикновено са необходими от 2 до 5 броя скоби на квадратен метър, като при надморска височина над 800 м броят им следва да е 3. Естествено, колкото по-стръмен е наклонът на покрива и колкото по-голямо е количеството на натрупания сняг, регистрирано в района, където е разположена къщата, толкова по-голям брой скоби ще е необходим. Скобите се разполагат шахматно по покрива, което гарантира по-надеждното задържане на снега. Добре е на втория ред, считано от стрехата към билото, скобите да се разположат в редица през 30 см, като техният брой е извън изчислената бройка скоби за кв. м. покривна площ. На първия ред керемиди не трябва да се поставят снегозадържащи скоби, защото те няма да имат солидната основа на следваща летва, на която да стъпи скобата и да разпредели тежестта по скарата, тъй като обикновено първия ред керемиди не лежи на носеща летва при улука. Освен това има опасност натрупването и задържането на снежни маси при края на стрехата да доведе до свръхнатоварване на стрехата.

winerbergerСнегозадържащи решетки

Понякога големият брой скоби или снегозадържащи керемиди започва да натоварва визията на къщата. Тогава може да се прибегне до използването на снегозадържащи решетки. Те се състоят от метални носачи, подобни на скобите за снегозадържане, но върху тях се монтират допълнителни метални решетки, успоредни на улука.

Те играят същата роля като скобите, но в този случай с един ред елементи покриваме по-голяма площ, върху която товарът на снега се разпределя по-равномерно върху покрива. Решетките са с различни дължини – от 1,5 до 3 м, като в зависимост от тази дължина е носимоспособността на различните носачи. За един елемент се използват от 3 до 7 носача.

winerbergerОтделните решетки могат да се съединяват помежду си по цялата дължина на стрехата. Решетките, подобно на скобите, трябва да се разполагат над втория ред керемиди над стрехата, като носачите им се закрепват добре на допълнителна летва, поставена над носещата реда керемиди летва.

В повечето случаи са достатъчни един или два реда решетки, в зависимост от снеговото натоварване и дължината на скатовете на покрива.

Решетките са много подходящо решение, когато къщата се намира в зона, където духат ветрове с постоянна посока и има опасност да се образуват т.н. „снежни шапки“ над стрехите. В този случай е необходима консултация със специалист.

Комбинация от елементи за снегозадържане

За постигане на по-голяма сигурност, особено във високопланински или по-усойни райони, е добре да се използва комбинация от елементи за снегозадържане – например най-отдолу (втори ред при стрехата) се поставя решетката, а след това нагоре по целия скат (в посока към билото) шахматно се разполагат скобите.

Който и от вариантите да изберем, водещата мотивация трябва да бъде сигурността на покрива ни и хората и имуществото под и около него. Защото покривът е пазител на къщата, най-важният елемент за нейната сигурност

Паропропускливи подпокривни фолиа

Като още един елемент от сигурността на покрива те са скритият щит на дома ни.

Дългият живот на един покрив зависи от всички негови елементи. За да функционира перфектно той през всички сезони, е важно те да си взаимодействат и да работят в синхрон. Покривната система Tondach e най-доброто изпитано решение за постигането на дълготраен, качествен покрив. А паропропускливото фолио е неин ключов компонент. То предпазва покрива от влага, като му позволява да „диша“ и подобрява микроклимата в подпокривното пространство.

winerbergerПаропропускливото фолио Tondach

То има две главни фунции: водонепропускливост и паропропускливост.

Водонепропускливост: фолиото защитава покрива, като го пази от проникване на вода отвън при дъжд и сняг.
Паропропускливост: фолиото позволява на водните пари, генерирани от естествената човешка дейност (например готвене), да напуснат подпокривното пространство.

Ключова заа действието на фолиото е неговата структура. Например при микропорьозната мембрана процесът на преминаване на водните пари е пасивен – осъществява се посредством конвекция.

Съществуват обаче и фолиа, чийто среден слой е монолитна мембрана. В този случай водните пари се транспортират по химичен път – чрез дифузия (всмукване). Тези фолиа гарантират много добра паропропускливост дори и при малки наклони на покривите.

В портфолиото на Tondach има три вида паропропускливи подпокривни фолиа. Да ги разгледаме отблизо.

winerbergerПаропропускливо подпокривно фолио FOL S:
– има водоплътност от висок клас, запазва характеристиките си и при стареене;
– с тегло – 145 g/m²;
– термичната устойчивост на фолиото е в широк температурен диапазон: от -40°С до +80°С;
– притежава висока UV защита, гарантираща дълготрайността на фолиото;
– активният среден слой на фолиото е микропорьозна мембрана, която отвежда водните пари чрез конвекция. За целта е необходимо да се осигури вентилационно пространство, в което да се осъществи движението на въздуха – така той подпомага извличането на водните пари през мембраната. Много е важно вентилирането да се оразмери правилно.

winerbergerПаропропускливо подпокривно фолио FOL K

Със самозалепващи се ленти.

То притежава техническите характеристики на фолиото FOL S, но с едно важно подобрение – самозалепващите ленти.

Благодарение на тях връзката между отделните ролки на фолиото се изпълнява по-лесно, фолиото е по-сигурно и водоплътно, и гарантира по-добра защита на подпокривното пространство.

winerbergerПаропропускливо подпокривно фолио FOL MONO:
– с монолитна мембрана
– с водоплътност от най-висок клас качествата му се запазват при стареене;
-високо тегло – 180 g/m²;
– термична устойчивост: от -40°С до +100°С;
– висока UV защита;
– за разлика от предните две фолиа, активният среден слой на това е монолитна мембрана – осигурява отвеждане на парата чрез дифузия. В този случай преминаването и отделянето на водните пари е независимо от подпокривната вентилация;
– препаратите за третиране на дървесината не намаляват нейната ефективност;
– FOL MONO e изключително подходящо за покриви с малки наклон (над 10°).

Таблица:

Tondach фолио Състав на среден слой Преминаване на водните пари Паропропускливост
Подпокривно фолио FOL S Микропорьозна мембрана Конвекция Много добра;
Зависи от вентилирането на покривната конструкция
Подпокривно фолио FOL K (със залепващи ленти) Микропорьозна мембрана Конвекция Много добра;
Зависи от вентилирането на покривната конструкция
Подпокривно фолио FOL MONO Монолитна мембрана Дифузия Изключително добра; Почти не зависи от вентилирането на покривната конструкция

Паропропускливите подпокривни фолиа не се виждат на пръв поглед, но са от решаващо значение за реализирането на цялостни покривни решения. Тяхната работа е незабележима, но ключова. Важно е да не ги пропускате, когато пристъпите към реализацията на покрива на дома си.

За повече информация – Винербергер.

Може да харесате още...

Izolacii.eu