pixel

Щурцове с марката Porotherm

Концернът Винербергер разработва системи за зидани конструкции, в които отделните продукти са модулно съвместими и водят до създаването на строителен продукт с оптимално добра работа по отношение на строителната статика, шумо- и топлоизолацията.

Еднаквите еластични характеристики на отделните елементи допринасят за много доброто поведение на сградите. Към тези системни елементи принадлежат и щурцовете с марка Porotherm, предварително заготвени в заводски условия и състоящи се от керамична обвивка, предварително напрегната армировка и специален бетонов пълнеж.
 
Основни предимства на монтажните керамични щурцове:

– Спестяване на технологично време за направа на кофраж, армировъчен скелет, наливане на бетон и изчакване набирането на якост преди декофриране, за да се продължи сизграждането на стенатанад щурца; 
– С керамичната си обвивка изградената стена има еднородна остова е еднаква попиваща способност за полагане на следващи покрития. По този начин се избягва появата на пукнатини,причинени от различнотата скорост при изъхване на мазилката.
– Гарантиране на добрата геометрия на стените, постигната от използването на качествени зидарийни тела, съчетани с предварително заготвени щурцове;
– Елиминиране на погрешната практика в българското строителство щурцовете да се правят с отпадъчен бетонбез да се гарантират носеща способност;
– Щурцовете с марка Porotherm съответстват на БДС EN 845–2:2003.

Може да харесате още...