pixel

Винербергер пусна на пазара универсален зидарски разтвор за гарантирани резултати

Porotherm М 50

Винербергер е компания с визия за устойчиво развитие не само по отношение на продуктите, които предлага, но и на цялостните решения. Затова системният подход е залегнал в програмата на компанията от десетилетия. Винербергер има решение за всяко конкретно приложение на всяка една от предлаганите системи от палитрата на Porotherm. Така например тухлите за еднослойни стени без допълнителна топлоизолация с дебелина 38 см компанията предлага и съответния зидарски разтвор с повишени топлоизолационни характеристики.

За да допълни системите за външни стени, Винербергер вече предлага и универсалният зидарски разтвор Porotherm М 50.

Porotherm М 50 е фабрично произведена суха смес за зидарски разтвор, предназначена за изграждане на зидарии с керамични блокове Porotherm. Състои се от хидратна вар, цимент, пясък и добавки.

Лесен за приготвяне
Porotherm М 50 може да се разбърква с миксер, гравитачен смесител или със смесител с непрекъснато действие (проточен). При разбъркване с гравитачен смесител първо се сипва водата – около 6 литра на торба и след това се добавя сухата смес, бърка се 2–3 минути, до получаването на хомогенен разтвор.

Оптимална разходна норма
Разходът варира според дебелината на зида и вида на градивния материал. При керамични блокове Porotherm 25 N+F например, разходът е 55 – 60 литра готов разтвор на 1 кубичен метър. Приготвеният разтвор трябва да се положи, в зависимост от атмосферните условия, в рамките на 1–2 часа. Той се нанася по цялата контактна повърхност. Разтворът е предназначен за дебелослойно полагане – 12 mm.

Икономична и удобна опаковка
Porotherm М 50 се произвежда в торби от по 40 кг, което го прави особено удобен продукт за транспортиране и складиране. Това позволява да се забърква на дози според скоростта на работа на строителния обект. По този начин се свежда до минимум обектовата фира, т.к. не се налага да се изхвърлят големи количества забъркан, но неизползван разтвор.

Гарантирани резултати всеки път
С постоянната си рецептура разтворът Porotherm М 50 гарантира винаги отлични резултати. Приготвяната в заводски условия смес съдържа разбъркани в сухо състояние свързващи вещества, пясъци и добавки. Преди полагане изисква единствено добавянето на вода и разбъркване.

Постоянен контрол на качеството
Извършва се постоянен контрол както на суровините в състава му, така и на готовия продукт. Разтворът се изпитва по европейските стандарти за строителни материали. Проследимостта на производството гарантира спазването на сроковете на годност и контрол при възникването на рекламации. Porotherm М 50 отговаря на изискванията за група разтвори М5, съгласно БДС EN 998-2:2004, т.е. притежават якост на натиск минимум 5 N/mm2 (50 kg/cm ). Тази якост позволява използването му при зидане и на носещи стени. Сухата обемна плътност на материала е около 1800 kg/m , а максималното зърно е до 4 mm.

Златните правила на майстора
Както при повечето сухи смеси на зидарски разтвори и при Porotherm М 50 трябва да се спазват основните принципи на зидане:

– При разбъркване, най-добре е винаги да се смесва съдържанието на цялата торба, а водата да бъде чиста (от водопровода). Това гарантира постоянно качество на прясно приготвения разтвор

– Да не се допуска добавянето на други продукти в разтвора, например противозамръзващи добавки

– Във вече свързващия разтвор да не се добавя вода, съответно да не се пребърква отново

– По време на полагането и свързването на продукта да се съблюдава температурата на въздуха, на основата и на самия материал (винаги над +5°С)

Системните решения се отплащат
Важно е да се знае, че използването на всички елементи на една цялостна система е предпоставка за качественото изпълнение на всяка зидария, както и по-лесното и по-качествено полагане на последващите мазилки и крайни покрития, което от своя страна води до икономии на средства при довършителните работи в сградата.

Повече прочетете на: www.wienerberger.bg

 

Може да харесате още...