Ardex представя AquaDrain® T+

AquaDrain

Капилярно прекъсната дренажна система за плаващо полагане на естествен камък и бетонови изделия на открито.

Капилярно прекъснатият дренаж предпазва от „капаните” на плаващото полагане.

AquaDrain® T+ е ламинирана подложка от специален геотекстил. Може да се полага директно върху филц или чакъл. Филтриращата функция на геотекстила не позволява образуването на сажди, появата на плевели и петна от влага по настилката.

AquaDrain

Дренажните канали от системата образуват капилярно прекъснат въздушен слой. Той предотвратява придвижването на застоялата вода обратно към настилката и образуването на петна и ефлоресценция. Със своите 95% дренажните отвори AquaDrain® T+ осигурява най-добрата възможност за отводняване и е най-мощната дренажна система за балкони и тераси. От въвеждането си през 1987 г AquaDrain® T+ показва безупречно приложение и никакви щети. В комбинация с дренажната решетка осигурява лесно изпълнение на преходи.

AquaDrain

AquaDrain® T+ има 66% опорна повърхнина, чрез която се избягват високите точкови натоварвания. Така се постига разпределение на тежестта и се предотвратяват точкови натоварвания и въздействието на хоризонтални сили. Според изискванията в този случай не е необходим допълнителен защитен слой.

Резултат:
– никакви щети от застояла вода и петна от влага;
– без плевели по настилката;
– без образуване на сажди и миризми;
– без петна от влага около вратите.

AquaDrain

Доказано:

AquaDrain® T+ е най-бързият от всички дренажи. След тестване на Kiwa TBU Greven AquaDrain T+ достига най- добрите показатели за отводняване от всички дренажни системи за балкони и тераси.

Сигурност и при недостатъчен наклон на покрива. Често в практиката не се постига изисквания наклон на покривите от минимум 2%. При намаляването му се влошава и отводняването.

В този случай е подходящо монтирането на капилярно прекъснатата дренажна система AquaDrain Т+ допълнителни резерви за сигурно отводняване. При AquaDrain Т+ и наклон само 1% водата се оттича два пъти по-бързо отколкото при едрозърнест пясък и изолация с 2% наклон (Изпитване на Kiwa TBU Greven). Благодарение на обезвъздушаващата функция на дренажа и пълноплощното полагане на настилката е изключена появата на хидростатично налягане. Настилката е оптимално защитена срещу странични ефекти от изолацията.

AquaDrain

Подобряване на шумоизолацията до 25 dB. След изпитвания в съответствие с DIN EN ISO 140-8;1998 лабораторията по строителна физика във Висбаден установява, че при полагане на AquaDrain Т+ в комбинация с различни изолации и настилки шумоизолирането се намалява до + 25 dB. Това е интересно решение при саниране на стари балкони с бетонирани конзолни плочи.

AquaDrain

Със сигурност най-доброто решение: всички GUTJAHR® – продукти притежават немско качество, постигнато чрез опити и интензивно развитие в продължение на повече от 20 години. Иновативните и патентовани компоненти пасват отлично и се грижат за дългогодишното спокойствие на строители, архитекти и работници.

За контакт и повече информация – Ардекс.