pixel

БАИС ще проведе семинар на 31 юли

Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) ще проведе на 31 юли т.  г. семинар „Нови изисквания към декларацията за експлоатационните показатели на строителните продукти, в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011 г.”

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) организира на 31 юли 2013 г. /сряда/

СЕМИНАР

„Нови изисквания към Декларацията за експлоатационните показатели на строителните продукти, в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011 г.”

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

гр. София, УАСГ, корпус Б, етаж 3, Заседателна зала на Строителен факултет

ЛЕКТОР:

Кристина Цалова, началник отдел «Оценяване на съответствието»,  МРРБ

РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

08:30-09:00 ч.
Начало на обучението: 09:00 ч.
Кафе пауза:11:00 – 11:30 ч.
Край на обучението: 13:30 ч.   

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА

Фирма:
Адрес:
Тел. /Факс.
Е-mail.
Представител:
Позиция:

Такса участие – 60 лв. с ДДС
Желаещите да участват трябва
да изпратят попълнена регистрационна карта и копие от платежно нареждане на
e-mail: [email protected],
или факс: 02/963 10 71
до  30 юли 2013 г.

ТАКСАТА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА СЕ ПРЕВЕЖДА ПО БАНКОВ ПЪТ:

Българска асоциация за изолации в строителството
Уникредит Булбанк, клон „Лозенец”
IBAN: BG66UNCR75271000012019
BIC:UNCRBGSF

ДАННИ ЗА ФАКТУРА:
Фирма:
Адрес:
ЕИК:
Идент. № по ДДС:
МОЛ:

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

БАИС
тел: 02/963 10 71; 0886 38 61 92
Желя Тулилова,
Технически секретар на БАИС

Може да харесате още...