Цялостни системи за нов покрив с керемиди Tondach от Wienerberger

Wienerberger

Наричат Tondach покривът, който не пропуска нищо. И това не е случайно. За да устоява успешно и на най-силните бури и ветрове, покривът се нуждае не само от качествени керемиди. Към тях трябва да се прибавят и правилните аксесоари. Затова покривните решения Tondach ви предоставят пълна система, която включва освен висококачествени керемиди, и необходимите керамични и некерамични аксесоари.

Керамиката  безпорно е материал, доказан от времето и развитието на не една цивилизация.

През вековете някои строителни материали и начини на градеж са се наложили като предпочитани в строителната практика. Такъв материал е керамиката, върху която се градят продуктите Tondach. Керамичните покриви имат много предимства, които ги правят дълготрайни, сигурни и надеждни. Те притежават устойчивост, топлинна акумулация, произвеждат се в богата палитра от форми и цветове, и се съчетават сполучливо с други материали. Но керамичните керемиди са само върхът на цялостната покривна система, за чието изпълнение и безпрепятствено функциониране, Винербергер предоставя разнообразни решения. За да разчитаме на покрива си за дълги години, цялата покривна система трябва да бъде изградена правилно, а това се постига, когато се прилагат системните решения, които са запазено ноу-хау на Винербергер .

Компоненти на цялостната покривна система Tondach

Wienerberger

Покривната система се състои от керамични керемиди, керамични и некерамични аксесоари. Между тях са: фолио (подпокривна мембрана), летви, контра летви, керемиди със специфични функции (например вентилационна), системи за снегозадържане, вентилираща лента под билата за сух монтаж, начални капаци, тройници, четворници и т.н. От ключово значение е и т. нар. тунинг – или прилагането на некерамични аксесоари. Част от решенията, които Винербергер предлага, са вентилираща лента под билата за сух монтаж, скоби за керемиди и капаци, летводържатели, защитна мрежа против птици, различни елементи за вентилация, самовулканизиращи се ленти, завършващи алуминиеви лайсни, обшивка за комин и т.н.

Модели керамични керемиди

Wienerberger

Wienerberger

Wienerberger

Когато избираме, гледайки само една керемида, е трудно да си представим как ще изглежда нашият покрив, визията ни е най-често неясна и абстрактна. Важно е да знаем, че има голяма разлика в това, как изглежда само една керемида, и как изглеждат множество керемиди в завършения, строен и подреден покрив. За да вземем правилно решение, най-добре би било да имаме и двете пред себе си.

Сигурност на подпокривното пространство

Wienerberger

Пародифузната мембрана Tondach защитава подпокривното пространство от проникване на вода, като в същото време позволява безпрепятственото преминаване на водните пари от човешката дейност под покрива и излизането им към канала за вентилация на пространството под покривното покритие. Важно е да бъде осигурена водоплътността на пародифузната мембрана. За целта към нея са предвидени и допълващи аксесоари като двойно залепващи самовулканизиращи се ленти, служещи за уплътняване на пироните, които пробиват мембраната при монтажа на носещите летви. Пародифузните мембрани гарантират водоустойчивост, паропропускливост, термостабилност, устойчиви са на стареене и притежават механична здравина. Благодарение на тези си качества те осигуряват сигурността и защитата на цялостната покривна система.

Вентилация на подпокривното пространство

Wienerberger

Вентилацията на пространството под покрива е от много съществено значение, за да може той да изпълнява предназначението си. Ефективната вентилация спомага за това покривът да работи като система, а непрекъснатият вентилационен поток от стряхата на покрива към билото позволява обдухването на дървената конструкция и едновременно я охлажда. Вентилацията освен това играе ролята на естествена топлоизолация, а водните пари от подпокривното пространство, които се акумулират от естествената човешка дейност под покрива, също се отвеждат навън чрез вентилационния поток.

Сигурност и защита при неблагоприятни климатични условия

Wienerberger

Пародифузната мембрана Tondach защитава подпокривното пространство от проникване на вода, но и позволява безпрепятственото преминаване на водните пари от човешката дейност под покрива и излизането им към канала за вентилация на пространството под покривното покритие. Тъй като осигуряването на водоплътността на пародифузната мембрана е много важно, към нея са предвидени и допълващи аксесоари като двойно залепващи самовулканизиращи се ленти, служещи за уплътняване на пироните, които пробиват мембраната при монтажа на носещите летви. Пародифузните мембрани осигуряват на покрива водоустойчивост, паропропускливост, термостабилност. Те са здрави и устойчиви на стареене. Заради тези си качества спомагат за сигурността и защитата на цялостната покривна система.

Снегозадържащи системи

Wienerberger

Тяхната задача е да осигурят равномерното разпределение на снега върху покривната конструкция и да не позволяват свличането на снежни маси, които могат да увредят стрехата.

Завършващи елементи за покрив

Wienerberger

Те дават още една защита срещу капризите на времето, като не позволяват проникването на вода и навявания на сняг под конструкцията, и така гарантират още по-голяма сигурност. Винербергер предлага начална и крайна преграда за фалцов капак, която се прилага при двускатни покриви и дава завършен вид на покрива, както и крайни/завършващи керемиди, които освен защитните си функции, придават завършен и по-естетичен външен вид на покривната конструкция.

Вижте също...