pixel

Хидроизолация и защита на стоманобетона при изграждане на пречиствателни съоръжения

istomat

През последните години в България се наблюдава ускорено изграждане на жилищни комплекси от еднофамилни къщи в покрайнините на големите градове. Тази тенденция бе предизвикана от прекомерното застрояване в основни части на населените места и донякъде от Covid пандемията. Основно предизвикателство при такъв тип селища е свързването към комуникациите – ток, питейна вода, канал и т.н., поради отдалечеността от изградената градска мрежа и липсата на канализационна система изобщо в голяма част от по-малките населени места.

За построяването на пречиствателни съоръжения според действащите нормативи за опазване на околната среда най-често се изгражда стоманобетонен резервоар, вкопан под земята. Липсата на пряка видимост и достъп до резервоара възпрепятстват навременното откриване на щети и последвалите ги течове. Спецификата на отпадните води и серните изпарения в канализацията ускоряват естествените ерозионни процеси, които лесно могат да компрометират повърхността на бетона и да предизвикат корозия на армировката на конструкцията. Това може да доведе до опасно изтичане на непречистена вода и химически агенти. Ето защо е изключително важно стоманобетонният резервоар да бъде надеждно защитен отвътре. Приложеният за защита продукт обаче, трябва да притежава редица качества, за да гарантира необходимата за стоманобетона устойчивост към разрушителните химични процеси в пречиствателното съоръжение и механична издръжливост към абразивното действие на твърдите примеси във водата.

Основни предизвикателства за хидроизолацията отвън на съоръжението:
– обратен насип;
– корени на растения в близост;
– химичен състав на почвата;
– положително и отрицателно хидростатично налягане;
– стареене.

Основни предизвикателства за хидроизолацията вътре в съоръжението:
– ерозионни процеси;
– химичен състав на флуидите;
– положително и отрицателно хидростатично налягане;
– влажност на основата.

Решението на посочените предизвикателства се състои в използването на цялостна система за хидроизолация и продукти, отговарящи на изискванията на конкретното приложение.

Isomat разработват и предлагат иновативни продукти и системи за всички етапи на изграждане на хидроизолацията, които осигуряват цялостна и дълготрайна защита, гарантираща безпроблемна експлоатация на съоръженията за дълъг период от време.

istomat

Хидроизолационната защита е съставена от различни компоненти и дейности. Уверете се, че не пропускате отделни етапи, тъй като това може да доведе до възникване на значителни проблеми в последствие. Отделните компоненти на цялостната хидроизолация включват добавки за водоплътност на бетона, водоспиращи ленти, хидроизолация отвън и такава отвътре.

Използване на кристализираща добавка за бетон и водоспиращи ленти при изграждане на конструкцията

Aquamat Admix е добавка за бетон, която се състои от цимент и специални активни химикали, които реагират при контакт с влагата и образуват неразрушими кристални съединения. Тези кристали блокират капилярните пори и запечатват малките пукнатини, получени от съсъхването в бетона, като по този начин предотвратяват проникване на вода, дори и при силно хидростатично налягане.

istomat

WaterStop TPE 205 е набъбваща запечатваща лента, изградена от модифициран еластомерен материал. Тя се поставя в средата на конструктивната фуга преди отливане на бетона, като при контакт с вода увеличава обема си до 468% и така трайно хидроизолира фугата.

Хидроизолация на конструкцията отвън

istomat

Aqamat-Elastic e еластична двукомпонентна циментова мазана хидроизолация. Подходяща за повърхности, при които се очаква поява на пукнатини, предизвикани от температурни разширения или вибрации. Подходяща е за полагане върху тераси, балкони, басейни, тунели, резервоари и др. Aqamat-Elastic е изпитан и одобрен от German Institute TÜV Rheinland LGA Bautechnick GmbH, за устойчивост при контакт с отпадъчни води, също така е сертифициран за противокоренова устойчивост според UNE CEN/TS 14416 EX: 2014.

Хидроизолация на резервоара отвътре

istomat

Aqamat-SR е мазана циментова хидроизолация за повърхности, които са в контакт с отпадъчни и подпочвени води. Използва се за хидроизолация на стени и подове в пречиствателни станции за отпадна вода. Също така успешно се ползва при възстановяване на стени и подове, които са увредени от сулфати. Продуктът е подходящ за употреба, в случаи, вариращи от обикновена влага до вода под налягане. Позволява хидроизолация на подземни зони, тъй като издържа на отрицателно налягане, поради отличната си адхезия към основата. Класифицира се като покритие за повърхностна защита на бетон, според EN 1504-2.

istomat

За допълнителна информация за посочените продукти, технологията им на полагане и разходните норми разгледайте сайта на Isomat или не се колебайте да се свържете с фирмата за техническа подкрепа на 0700 10 277.

Може да харесате още...