U Protect – система за пожарозащита на въздуховоди с кръгло сечение

Част 2 – “Изолация на въздуховоди с кръгло сечение”.

Ultimate и U Protect – новият стандарт за изолация от най-висок клас.

U Protect е иновативна система на Isover за пожарозащита на въздуховоди. Системата включва не само изолационната вата Ultimate, която има отлични пожарозащитни качества, но и всички необходими аксесоари– пожарозащитна боя, лепило, винтове, ленти, пирони. Системата е изпитана и сертифицирана по EN1366-1:2014 и EN1366-8:2004.

Характеристики на кръглите въздуховоди

Сегменти на въздуховода

Сегментите на кръглия въздуховод трябва да са от спирално огъната поцинкована ламарина с дебилна не по-малка от 0.7 mm. Въздуховодът трябва да има клас въздухоплътност D по EN 12237.

Съгласно EN 1366-1 диаметъра на въздуховода е максимум 1000 mm.

Свързване

Сегментите на въздуховода се свързват със стоманени нипели. Нипелите трябва да имат уплътнителни EPDM ленти 20 х 3 mm и в двата края.

Сегментите на въздуховода се фиксират към нипелите със самонарезни винтове през 150 mm.

EI120

Метални въздуховоди клас EI120 трябва да бъдат оборудвани с плоски фланци 40×5mm, разположени на връзките между сегментите (през 1200 mm).

Окачване на хоризонтални въздуховоди

Хоризонталните кръгли въздуховоди се окачват към тавана със стоманени шпилки. Натоварването на шпилките в студено състояние не трябва да 9 N/mm² при изискване за пожароустойчивост до 60 min. и 6 N/mm² при изискване за пожароустойчивост над 60 min. Максималното разстояние между шпилките не трябва да надвишава 1200 mm.

Въздуховодът се окачва на шпилките с носещи скоби от стоманена поцинкована шина 2х25.

Определяне дебелината на изолацията

Пожароизолацията на въздуховод, преминаващ през стена или подово таванна плоча, трябва да съответства на класът пожароустойчивост на стената или тавана.

За изолация на кръгли въздуховоди с U Protect Wired Mat 4.0 дебелината на изолацията зависи от посоката на въздуховода и класът пожароустойчивост.

Определяне дължината на топлоизолационните ивици

Дължината на ивиците топлоизолация зависи от диаметъра на въздуховода и се пресмята по следната формула:

Дължина = (диаметър на тръбата + 2 × дебелината на мрежата) × 3.14

Диаметър на Дебелина на изолацията в мм
въздуховода в мм
90 100 120
200 1200 1260 1390
250 1360 1420 1540
300 1510 1580 1700
350 1670 1730 1860
400 1830 1890 2020
450 1980 2050 2170
500 2140 2200 2330
550 2300 2360 2490
600 2450 2520 2640
650 2610 2670 2800
700 2770 2830 2960
750 2930 2990 3110
800 3080 3150 3270
850 3240 3300 3430
900 3400 3460 3590
950 3550 3620 3740
1000 3710 3770 3900

За по-лесен монтаж:
Отрежете ивиците с 10 сm по-дълги от необходимото и отстранете 10 cm ивица от ватата, като оставите мрежата. Това позволява застъпване на мрежата и улеснява монтажа.

Изчисление на необходимото количество лепило и боя

Пожарозащитната боя Isover BSF се полага по връзките на въздуховода със стени и подово таванни плочи. Боята се доставя в кофи 15 kg (11.6 l) или флакони 400 g (310 ml). Разходните норми са дадени по-долу за линеен метър фуги U Protect Wired Mat на база полагане в слой с дебелина 2 mm. Разходът е ориентировъчен и зависи от условията на конкретния обект. Широчината на фугата е разстоянието между изолацията и краищата на отвора в стената/подово таванната плоча.

Пожарозащитното лепило Isover BSK се използва за залепване на изолацията към стени и подово таванни плочи. Доставя се в кофи от 15 kg (9.3 l) или флакони 500 g (310 ml). Разходните норми са дадени по-долу за линеен метър фуги U Protect Wired Mat на база 0.66 g/cm² среден разход. Разходът е ориентировъчен и зависи от условията на конкретния обект. Широчината на фугата е разстоянието между изолацията и краищата на отвора в стената/подово таванната плоча.

Завършване на преходи през стени и подово таванни плочи

За стени с нисък клас на пожароустойчивост (EI15, EI30, EI60) и разстояние между въздуховода и отвора по-малко от 20 mm

В сила са стандартните принципи на монтаж, независиво от формата на въздуховода (кръгла, правоъгълна) и независимо от вида на стената (масивна, лека преградна).

Монтажът се осъществява в 3 стъпки.

Стъпка 1: Позициониране. Тръбата е монтирана в конструктивния отвор.

Стъпка 2: Уплътняване на фугата. Фугата (разстоянието между въздуховода и конструктивния отвор) плътно се запълва с изолация U Protect Wired Mat.

Стъпка 3: Изолиране на въздуховода. Поставете изолацията така, че да опира в прилежащата структура (стената или подово таванната плоча). За да се предотврати проникването на дим при линейни разширения на метала под въздействие на високи температури в случай на пожар изолационната вата се залепва към прилежащата структура с Isover BSK (дебелина~2 mm).

Видео за монтаж:

За всички класове на пожароустойчивост и разстояние между отвора и въздуховода до 50 mm. В сила са стандартните принципи на монтаж, независиво от формата на въздуховода (кръгла, правоъгълна) и независимо от вида на стената (масивна, лека преградна).

Монтажът се извършва в 5 стъпки.

Стъпка 1: Позициониране

Въздуховодът се монтира в отвора. При преходи през леки преградни стени отворът се укрепва по целия периметър с профили за леки преградни стени.

Стъпка 2: Изолация на преходния отвор

Фугата (разстоянието между въздуховода и конструктивния отвор) плътно се запълва с изолация U Protect Wired Mat.

Стъпка 3: Уплътняване на фугата

Запълнената фуга се покрива с пожарозащитна боя BSF, нанесена и от двете страни със шпакла в слой с дебелина 2 mm.

Стъпка 4: Укрепване на въздуховода

Въздуховодът се укрепва двустранно с 2 скоби от стоманена шина (30×2 mm), към които се фиксира със самонарезни винтове през 150 mm. Под и над въздуховода двустранно се монтират към стената два по-дълги Г-образни винкела (30×30×3 mm), укрепващите шини се фиксират към тези винкели със винтове 3.2х10 mm. Странично на въздуховода се монтират още два Г-образни винкела (30×30×3 mm), към които се фиксира укрепващата шина с болтове (M8). Г-образните винкели се монтират към стената с метални дюбели.

Стъпка 5: Изолация на въздуховода

Изолацията се поставя около въздуховода, така че да опира плътно до прилежащата конструкция (стена, подово таванна плоча). За да се предотврати проникването на дим при линейни разширения на метала под въздействие на високи температури в случай на пожар изолационната вата се залепва към прилежащата структура с Isover Protect BSK с дебелина 2 mm.

Димоотвеждане (по EN 1366-8)

Добавете плоски фланци 40 × 5 mm между окачващите елементи (през 1200 mm). Принципът е като при изграждане на въздуховоди с клас пожарозащита EI120.

Специални случаи

Кръгли въздуховоди, разположени в близост до стени и подове.

Това решение може да бъде използвано, когато разстоянието между въздуховода и стената/пода е по-малко от 200 mm. Конструкцията (под/таван) трябва да бъде успоредна на въздуховода.

Стъпка 1: Позициониране. Въздуховодът се поставя в отвора и се монтират окачващите елементи по стандартния начин.

Стъпка 2: Затваряне на отвора. Запълнете фугата между въздуховода и отвора със зидарски разтвор с минимална плътност 575 kg/m³.

Стъпка 3: Укрепване на въздуховода. Ако диаметърът на въздуховода е ≤400 mm не се изисква укрепване носещи профили и стоманени ъгли.

За следващите стъпки от монтажа има 2 варианта, в зависимост от разстоянието между въздуховода и пода/тавана.

Вариант 1: Разстоянието D от стената/тавана до въздуховода е по-малко от 200 mm, но е по-голямо от дебелината на изолацията: монтира се изолация по цялата повърхност на въздуховода.

a: Изолиране на тръбата
Изолацията се поставя около въздуховода, така че да опира плътно до прилежащата конструкция (стена, подово таванна плоча). За да се предотврати проникването на дим при линейни разширения на метала под въздействие на високи температури в случай на пожар изолационната вата се залепва към прилежащата структура с Isover Protect BSK с дебелина 2 mm.

Вариант 2: Дебелина на изолацията е по-голяма от разстоянието D между въздуховода и стената/тавана. В този случай е невъзможно полагането на изолация по цялата обиколка на въздуховода.

b: Изолиране на въздуховода
Монтирайте изолацията така, че плътно да опре в прилежащата конструкция. Мрежата трябва да бъде залепена към мазилката със лепило Isover Protect BSK.

Тъй като малкото разстояние между стената /тавана и въздуховода не позволява цялостното му обвиване с изолация, мрежата трябва да бъде залепена с пожарозащитно лепило Isover Protect BSK съгласно следващите илюстрации.

Лепилото се полага в ивици с ширина не по-малка от дебелината на изолацията.

Изолацията се фиксира към въздуховода със заваръчни пирони с вградена шайба (диаметър 3 mm, шайба 30 mm), през 300 mm надлъжно по въздуховода, възможно най-близо до края на изолацията.

Референтни обекти

Над 1.5 млн m² монтирани на обекти в Европа!

Seguridad Social, Испания, 2012 и Business centre K29, Литва, 2015.

Част 1 – “Изолация на въздуховоди с правоъгълно сечение”.

Вижте също...