Ремонт на бетон с разтвор StoCrete

Видеото представя ефективното действие и работа с универсалният разтвор StoCrete SM на немския концерн Sto. Процесът на обработка е опростен до минимум,  а резултатът – безкомпромисен. Разтворът може да спести до 35% от времето за обработка и до 60% от времето на изчакване в сравнение с конвенционалните системи за препрофилиране, тъй като в състава му отсъстват конвенционалните свързващи агенти. Така продуктът е особено ефективен и отговаря на клас R2 съгласно EN 1504-3.

StoCrete SM

За повече информация: Sto.