pixel

Система, която позволява на настилките да дишат

Lithonplus

Със системното решение Lithon GeoClean инфилтрационният капацитет на повърхностите може да се комбинира със защита на подпочвените води. Акватекстилът, който свързва и разгражда въглеводородите, осигурява естествено пречистване на повърхностните води.

Според производителя Lithonplus системното решение Lithon GeoClean е резултат от ефективното взаимодействие на две ключови функции – капацитет на инфилтрация и защита на подпочвените води. Изграждането на водопропускливи повърхности с положителен ефект върху естествения воден цикъл и околния климат се разширява и популяризира допълнително с Lithon GeoClean. Продуктът съчетава екологична каменна настилка с акватекстил, интегриран в системна структура с възможност за инфилтрация. Настилката осигурява стабилност, еластичност и гъвкавост на дизайна, а акватекстилът по естествен начин пречиства повърхностните води, като свързва и естествено разгражда въглеводородите, включително полицикличните ароматни въглеводороди (ПАВ).

Lithonplus

Lithon GeoClean насърчава изграждането на водопропускливи повърхности. Благодарение на функцията за почистване чувствителните зони, изложени на риск от замърсяване, например в зони за защита на водите, сега могат да бъдат отворени нови области на приложение на методите за изграждане на неплътни настилки. Според производителя Aquatextil почиства ефективно и не изисква поддръжка. Биологичното разграждане на въглеводородите се извършва с помощта на микроорганизми, които естествено присъстват в почвата и за които Aquatextil осигурява идеална среда и по този начин насърчава естественото разграждане. По време на инфилтрацията въглеводородите се свързват в нишковидната структура на горния син слой. Водата се просмуква безпрепятствено благодарение на високата водопропускливост на Aquatextile от 0,01 m/s. В долния бял слой се съхранява вода, за да се поддържа необходимата за микроорганизмите влага. Aquatextil се интегрира в горната конструкция на настилката – над или под основния слой, в зависимост от приложението и вида на повърхността.

Снимки: Lithonplus

Може да харесате още...

Izolacii.eu